NORTRIALS: Organisasjonens styre består av direktørene i de fire regionale helseforetakene og industrirepresentanter, i tillegg til en egen enhet som skal gi industrien én vei inn til de kliniske miljøene. Styreleder i NorTrials er Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Foto: DM-arkiv/Vidar Sandnes

Lanserer unikt samarbeid om kliniske studier

De regionale helseforetakene går sammen med legemiddel- og medisinsk utstyr-industrien og etablerer NorTrials – et offentlig-privat samarbeid for å styrke Norges posisjon og attraktivitet for internasjonale kliniske studier.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Etableringen skjer på oppdrag fra regjeringen og «lanseres» fredag 20. mai. Bakgrunnen er at norske pasienter over tid har hatt begrenset med tilgang til kliniske studier. Samarbeidet mellom den offentlige helsetjenesten og industrien beskrives som unikt.

Vinn-vinn

– Dette er viktig av flere årsaker, sier kreftlege Åslaug Helland, som er prosjektleder for Impress-studien.

– For pasientene er det viktig å få tilgang til nye og effektive behandlinger, og få dette i en trygg ramme som kliniske studier er, selv om det er utprøvende behandling. Man vet ikke om den vil virke, men for de som har nytte av behandlingen, er det gull.

Jeg skal love å gjøre mitt for at dette skal gi resultater. Terje Rootwelt

– For sykehusene vil deltakelse i klinisk forskning heve kvaliteten på behandlingen generelt.

Helland sier det er viktig at myndighetene har gitt så klare oppdrag om at kliniske studier skal være en integrert del av behandlingstilbudet, fordi det er ressurskrevende.

– Når kan vi se de første resultatene?

– Dette er et langsiktig arbeid. Innen kreft har vi en del nettverk på plass allerede, gjennom Impress og Connect, men i løpet av ett til to år kan vi kanskje se resultater.

Et løft

Organisasjonens styre består av direktørene i de fire regionale helseforetakene og industrirepresentanter, i tillegg til en egen enhet som skal gi industrien én vei inn til de kliniske miljøene. Styreleder i NorTrials er Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

– Vi har lenge hatt store ambisjoner om å få med flere pasienter i kliniske studier. Det har tatt lengre tid enn vi har ønsket, og de internasjonale legemiddelselskapene har ikke alltid hatt blikket rettet mot Norge. Når vi nå får på plass dette tette og forpliktende samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og industrien, er jeg trygg på at vi skal få til et løft. Jeg skal love å gjøre mitt for at dette skal gi resultater, sier Rootwelt i en kommentar til Dagens Medisin.

«Nasjonale nettverk»

Det etableres seks tematiske sentre ved landets seks universitetssykehus som skal fokusere på områder der man mener at Norge har et særlig potensial; kreft, hjernehelse, hjertesykdom, inflammatoriske sykdommer, fordøyelsessykdommer og medisinsk utstyr.

Men målet er at sentrene skal fungere som nasjonale nettverksbyggere innenfor sine felt og dermed bidra til at studier kan utføres mer lokalt over hele landet.

Powered by Labrador CMS