KLINISK FORSKNING: Fire av fem prosjekter som har fått støtte til klinisk forskning finner sted på Vestlandet.

Foto: DMarkiv/Vidar Sandnes

100 millioner kroner til klinisk forskning

Fem prosjekter er totalt tildelt 100 millioner kroner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK).

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Tre av prosjektene som har fått tildelt støtte er fra Helse Bergen HF, ett fra Helse Stavanger HF og ett fra Oslo universitetssykehus HF.

– Kliniske behandlingsstudier gir pasientene tilgang til nye behandlingsformer, og det gir behandlere og forskere verdifull kunnskap. Det er svært gledelig at forskningsmiljøene i både Stavanger og Bergen stiller så sterkt her, og leverer gode og viktige prosjekt som får støtte, uttaler Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF til foretakets nettside.

Tildelingsvedtaket ble tatt i møte mellom de administrerende direktørene for de regionale helseforetakene den 23. mai.

Prioriterte områder

Bakgrunnen for tildelingen er at KLINBEFORSK fikk en engangsbevilling på 100 millioner kroner for finansiering av nasjonale, kliniske studier innenfor følgende prioriterte områder:

  • Bruk av sentralstimulerende midler i substitusjonsbehandling av personer med rusmiddelavhengighet.
  • Behandling av hjernesykdommer som demens og ALS.
  • Bruk av genterapi for behandling av pasienter med; sjeldne sykdommer, tilstander som uhelbredelig blodkreft, øyesykdommer, sjeldne immunsykdommer og alvorlige sykdommer som rammer barn.

Totalt ble 15 søknader vurdert av internasjonale fageksperter etter kriterier for både vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi for pasientbehandling.

– Dette er kliniske behandlingsstudier som vil være av stor betydning for kompetansebygging innen de prioriterte områdene, uttaler Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst og leder for programstyret til KLINBEFORSK.

Prosjektene som har fått støtte:

  1. ​Kjell Arne Johansson frå Helse Bergen HF med "Agonist Treatment with Lisdexamphetamine for Amphetamines Dependence: A Randomised Controlled Trial (ATLAS4dependence)." Støtte: 19 995 000 kroner.
  2. Dag Årsland frå Helse Stavanger HF med "The Norwegian Anti-Dementia Drug Trial Platform (NORADD-TP): A nationwide trial platform of symptomatic and disease-modifying anti-dementia compounds". Støtte: 20 000 000 kroner.
  3. Ole-Bjørn Tysnes ved Helse Bergen HF med "Effects of long-term ventilation support in ALS on quality of life in patients and their families". Støtte: 19 922 000 ​kroner.
  4. Bjørn Tore Gjertsen ved Helse Bergen HF med "Clinical evaluation of CD37 CAR T for acute myeloid leukaemia." Støtte: 19 991 000 kroner.
  5. Jochen Büchner ved Oslo universitets-sykehus HF med "InsighT-1: A phase I first-in-human trial of genetically modified TdT TCR T-cells in children and adults with T- and B-cell acute lymphoblastic leukemia." Støtte: 19 993 000 kroner.
Powered by Labrador CMS