Foto: NTB

Foto:

Flere ressurser kuttes fra Helsebiblioteket fra januar

Kutt i Folkehelseinstituttets budsjett fører til at norsk helsepersonell mister gratis tilgang til flere kunnskapsressurser ved nyttår, deriblant Cochrane Library og New England Journal of Medicine.

Publisert

Helsebiblioteket er et nettbasert bibliotek som siden 2004, gjennom fordelaktige 
abonnementsavtaler med norske og internasjonale utgivere, har sørget for at alle i norsk helsetjeneste har tilgang til databaser, tidskrifter og oppslagsverk. Tjenesten som ligger under Folkehelseinstituttet, har vært gjennom kutt tidligere. 

Og som følge av den alvorlige økonomiske situasjonen i FHI, kuttes det nok en gang i tilbudet. 

Bakgrunn: FHI må kutte 300 årsverk og redusere driften med 100 millioner kroner

Fra 1. januar 2023 vil norsk helsepersonell ikke lenger ha gratis tilgang til databasene AMED, Embase, PsycINFO og Cochrane Library. Det samme gjelder for New England Journal of Medicine, som er et av verdens ledende medisinske tidsskrift. 

FHI vil spare mellom 5 og 6 millioner kroner på å si opp abonnementsavtaler for de nevnte databasene. Det opplyser Folkehelseinstituttet i en pressemelding fredag. 

Her kommer det frem at de som rammes hardest av kuttet, er helsepersonell i primær- og kommunehelsetjenesten, ansatte ved små og mellomstore sykehus og ansatte i private sykehus og helseinstitusjoner som ikke har mulighet til å tegne egne abonnementer.

«Høyskoler og universiteter vil også rammes fordi disse databasene er sentrale i undervisning på de fleste studier innen helsefag, fordi nye avtaler er svært kostbare å opprette og mange har ikke tatt hensyn til en slik utgiftspost i budsjettene for 2023», heter det i pressemeldingen. 

Dersom mange høyskoler, universiteter og helseforetak kjøper tilgang til disse ressursene selv, vil det bety at norsk helsetjeneste samlet sett ender opp med å bruke mer penger enn det Helsebiblioteket har betalt gjennom gunstige nasjonale avtaler, understrekes det i meldingen. 

Les også: FHIs Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten legges ned på grunn av budsjettkutt

Powered by Labrador CMS