SKAL LEDE GJENNOMGANG: John-Arne Røttingen er tidligere direktør i Forskningsrådet og ble under pandemien utnevnt som Norges ambassadør for global helse med ansvar for vaksiner. Foto: Vidar Sandnes

SKAL LEDE GJENNOMGANG: John-Arne Røttingen er tidligere direktør i Forskningsrådet og ble under pandemien utnevnt som Norges ambassadør for global helse med ansvar for vaksiner.

Foto: Vidar Sandnes

Regjeringen bestiller gjennomgang av helseforvaltningen

John-Arne Røttingen skal lede arbeidet med en kartlegging av den sentrale helseforvaltningen. 

Publisert

Regjeringen ber om en gjennomgang av «organisering, roller og ansvar i Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for e-helse og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet».

Det fremgår i en pressemelding fra regjeringen fredag formiddag.

«Hovedmålet er effektiv ressursbruk og avklaring av roller og ansvar mellom etatene, og arbeidsfordelingen mellom etatene og Helse- og omsorgsdepartementet», heter det i pressemeldingen.

Beredskapsrelaterte oppgaver, inkludert smittevern og atomberedskap, og digitaliseringsarbeid, skal særlig vurderes.

– På bakgrunn av kartleggingen skal prosjektet vurdere om det er behov for endringer i organisering, roller og ansvar for å unngå dobbeltarbeid. Vi ønsker en hensiktsmessig og kostnadseffektiv organisering og arbeidsfordeling mellom etatene, og mellom departementet og etatene, uttaler helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Tok opp utfordringer før pandemien

Under pandemien har ansvarfordelingen mellom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gjentatte ganger vært et tema.

Dagens Medisin omtalte sommeren 2019 at nettverket «Smittevernlegene» advarte om at uklar rollefordeling ved en epidemi i verste fall ville føre til at flere blir smittet. Det var Preben Aavitsland som den gang uttalte seg om bekymringen. I mars 2020 var det vanskelig å få svar om problematikken

Ambassadør får ledertrøyen

Det er legen og helseambassadøren John-Arne Røttingen som får i oppgave å lede arbeidet. 

– Jeg ser frem til å lede denne viktige gjennomgangen i samarbeid med medarbeidere i departementet og i dialog med lederne i de aktuelle etatene og tilgrensende virksomheter, sier Røttingen i en kommentar til Dagens Medisin. 

Han opplyser om at han vil lede arbeidet i en 50 prosent-stilling i Helse- og omsorgsdepartementet, samtidig som han fortsetter i rollen som ambassadør i Utenriksdepartementet. 

Rapporten skal leveres departementsråden i Helse- og omsorgsdepartementet innen 15. februar neste år.

Prosjektet skal legge til grunn at endringene som foreslås, kan gjennomføres innenfor en uendret samlet budsjettramme, fremgår det i pressemeldingen.

Saken er oppdatert med en kommentar fra John-Arne Røttingen. 

Powered by Labrador CMS