LIV OG HELSE? – Først og fremst må jeg bare beklage at man går til konflikt, og slik sett kan sette liv og helse på spill, sier områdedirektør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø. Foto: Siri Øverland Eriksen

LIV OG HELSE? – Først og fremst må jeg bare beklage at man går til konflikt, og slik sett kan sette liv og helse på spill, sier områdedirektør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

Foto: Siri Øverland Eriksen

Mener Legeforeningen nå bærer ansvaret for liv og helse

– Først og fremst må jeg bare beklage at man går til konflikt, sier Tor Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Legeforeningen avgjorde onsdag at de vil ta ut 23 leger i streik i fem byer fra mandag av.

Legepresident Marit Hermansen uttaler at det første uttaket «skåner befolkningen og pasientene i stor grad for konsekvensene av streiken».

– Først og fremst må jeg bare beklage at man går til konflikt, og slik sett kan sette liv og helse på spill, sier områdedirektør for arbeidsliv i kommunesektorens organisasjon (KS), Tor Arne Gangsø.

Han viser til at Regjeringen gjennom Handlingsplanen for Allmennlegetjenesten i mai la frem en løsning, som bygger på trepartssamarbeidet.

– Handlingsplanen har flere tiltak for å berge fastlegetjenesten. Et av punktene er at man skal sette ned et ekspertutvalg, for å bygge en bærekraftig legevakttjeneste. Nettopp fordi det er en erkjennelse at systemet ikke klarer å løse utfordringene som legevakten i dag har.


Kommunene følger med

– Vi har fått melding om at det er tatt ut 4-5 leger i de store byene. Vi vet ikke helt hvordan dette vil ramme tjenesten. Dette er det den enkelte kommune som har oversikten over, sier Gangsø.

– Hva gjør dere nå?

– Vi følger nøye med på hvordan den enkelte kommune følger med på situasjonen. Det er slik at en streik først og fremst rammer tredjepart. Nå er det innbyggerne som er utsatt for å ikke få tilbud om nødvendige helsetjenester. Og vi vil holde kontakten med dem som er ramma.

– Kommunene vil følge med på situasjonen, med tanke på fare for liv og helse. Vi har systemer som kan varsle dette til nasjonale myndigheter, dersom det skulle bli et problem.

Mener presset er likt
– Nå har man en pandemisituasjon, hvor leger har fått oppgaver som smittevernspoliklinikk. Kan det føre til at det brenner litt mer, for å få på plass en ordning?
 

– Det er laget ganske gode avtaler for leger som må gå inn i smittevernspoliklinikk, og ut av vanlig tjeneste. Presset fra pandemien er likt for andre som jobber i kommunal sektor. Alle i kommunal sektor har gjort en overordentlig innsats for å håndtere pandemien, som landet står i.
 

– Legeforeningen bærer ansvaret
Kommunesektorens organisasjon, (KS) skriver i en pressemelding i dag at det nå er «Legeforeningen som bærer ansvaret for at liv og helse ikke settes i fare».

Streiken kommer som følge av at Legeforeningen har takket nei til meklingsresultatet i årets tariffoppgjør. «Det viktigste kravet fra Legeforeningen har vært at den enkelte lege selv skal kunne avgjøre hvor mye han eller hun skal gå legevakt».

De skriver videre at KS «verken har mandat eller mulighet til å inngå en avtale som kan føre til at mange innbyggere i Norge kan stå uten legevakt».

Powered by Labrador CMS