Bevilger 150 millioner til nasjonal helsedata-plattform

Helsedata skal gjøres lettere tilgjengelig for forskerne.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Helseminister Bent Høie (H). Arkivfoto.

TROMSØ (Dagens Medisin): Det heter det fra regjeringen, som onsdag sier de lover penger til formålet:
– Norge er i en unik posisjon i verden med det kunnskapsgrunnlaget vi har samlet gjennom helseregistrene og andre kilder til helsedata. Den posisjonen må vi jobbe godt for å beholde fremover, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Regjeringen har gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å utvikle en helseanalyseplattform.

Det er nå satt av 50 millioner kroner årlig over Forskningsrådets budsjett i perioden 2018-2020 - til sammen 150 millioner - til arbeidet med å utrede og utvikle en nasjonal helseanalyse­plattform.

Tilgangen til helsedata i Norge er tungvint og krever mye ressurser, ifølge forskere og andre fagfolk, noe som var hovedtema ved Helse- og kvalitetsregisterkonferansen i Tromsø denne uken, der Dagens Medisin var til stede.

Les mer: Legemiddelindustrien vil ha dugnad for bedre helsedata

Bent Høie påpeker at dette særlig gjelder prosjekter som trenger data fra flere forskjellige kilder. I slike tilfeller må brukerne søke om tilgang fra hvert enkelt register og ingen har ansvar for å ivareta helheten.

– Regjeringen har derfor besluttet at det skal utvikles en helseanalyseplattform som skal forenkle og effektivisere tilgang til helsedata innenfor bredden av helseregistrenes formål, og sørge for at helsedata er enkelt tilgjengelig for analyse.

Konseptvalget for plattformen er fremdeles under utredning.

Som Dagens Medisin skrev tirsdag, er nettstedet helsedata.org lansert, og det vil i første omgang omfatte 70 norske helseregistre – 16 lovbestemte nasjonale helseregistre og 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Powered by Labrador CMS