PRESIS BEHANDLING: Målet med forskningsarbeidet til prisvinner Kushtrim Kryeziu er å tilby pasientene et presist behandlingsvalg, basert på den faktiske, målte effekten av legemiddelet på deres egne kreftceller.

Foto: Kjetil Tasken

Kåret til årets forsker etter tarmkreft-funn

Forsker og molekylær cellebiolog, Kushtrim Kryeziu, er mottaker av prisen Årets forsker for 2022 ved Institutt for kreftforskning, OUS.

Prisvinner Kushtrim Kryeziu og forskerteamet hans ved Lothe Lab på Institutt for molekylær onkologi, Oslo universitetssykehus, forsker på tykktarmskreft med spredning, stadium IV. 

Kryezius, som er molekylær cellebiolog, avdekket at tarmkreftsvulster kan være sensitive for en rekke legemidler som vanligvis bare benyttes mot andre kreftformer. Et eksempel er PARP-hemmer, som til nå ikke har vært benyttet mot tarmkreft. 

– Det er en utrolig ære å ha blitt nominert og et privilegium å bli anerkjent blant kolleger i vårt forskningsinstitutt, forteller Kryeziu. 

Å bli kåret til mottaker av prisenvar en overraskelse, forklarer han.

– Denne prisen betyr mye for meg da den vil styrke mitt engasjement for pågående forskningsprosjekter – og fremtidig, spennende kreftforskning som kommer pasientene til gode.

Skreddersydd behandling

Forskningsarbeidet, hvor Kryezius har etablert og analysert modeller fra mer enn 200 svulster fra 100 pasienter med tarmkreft, beskrives som svært vellykket i juryens begrunnelse.

Gjennom prosjektet har han arbeidet med å etablere personlige kreftmodeller, som innebærer å dyrke pasientenes egne kreftceller «utenfor kroppen» og teste ulike legemidler på modellene.

Målet er å tilby pasientene et presist behandlingsvalg, basert på den faktiske, målte effekten av legemiddelet på deres egne kreftceller.

– Ved å bruke avanserte teknologier som personlig kreftmodellering, medikamentscreening, genomikk og proteomikk, kan vi identifisere egenskaper som driver en persons kreft og, viktigere, finne individualiserte behandlingsmuligheter, sier Kryeziu.

På denne måten kan de benytte hele spekteret av systemiske behandlingstilbud, fra moderne målrettede legemidler og immunterapi til høyeffektive konvensjonelle klassiske legemidler, forteller han. 

– Det kan også hjelpe leger å forutsi hvilke behandlinger som sannsynligvis vil være mest effektive for en bestemt pasient basert på den farmakogenomiske profilen til flere tumorlesjoner.

Tarmkreftsvulster utviser stor variasjon i behandlingsrespons. Ettersom de fleste medikamenter bare er effektive i små undergrupper av pasienter, er det ifølge juryens begrunnelse en viktig milepæl å identifisere flere nye medikamenter som til sammen kan oppnå bred behandlingseffekt. 

Arbeidet har ført til at forskningsgruppen nå utfører det eksperiementelle diagnostiske arbeidet i en klinisk studie ved Oslo universitetssykehus.

I denne studien, kalt EVIDENT, blir pasienter i Helse Sør-Øst med metastatisk tarmkreft behandlet med nye målrettede legemidler eller cellegift basert på resultatene fra sensitivitetsmålinger i deres personlige kreftmodeller.

Prisen, som er finansiert av Radiumhospitalets legater, er på 100 000 kroner og deles ut for fjerde gang. 

Powered by Labrador CMS