VERDI: – God livskvalitet er en viktig verdi i seg selv, men vi vet også at det styrker motstandskraften vår i møte med belastninger, uttaler Bent Høie. Arkivbilde tatt i en annen sammenheng: Vidar Sandnes

Foto:

Regjeringen vil utvikle nasjonal strategi for livskvalitet

Regjeringen vil at livskvalitet skal være et supplerende mål på samfunnsutviklingen i Norge.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Regjeringen skriver på sin side at vekst i form av bruttonasjonalprodukt (BNP) lenge har blitt brukt til å måle et lands fremskritt og utvikling, og at antagelsen har vært at høy materiell velferd vil gi gode liv- men at BNP ikke sier nok om hvordan folk har det. Det skriver regjeringen er bakgrunnen for å utvikle en nasjonal strategi for livskvalitet.

– Kan være et viktig verktøy

Den første nasjonale målingen av livskvalitet ble gjennomført av Statistisk sentralbyrå (SSB) i 2020. Regjeringen skriver at hovedformålet med undersøkelsen er å få kunnskap om livskvalitet i befolkningen og å belyse forskjeller i livskvalitet i ulike grupper.

– Målinger av livskvalitet kan være et viktig verktøy og en indikasjon på utviklingen i befolkningen og i samfunnet. God livskvalitet er en viktig verdi i seg selv, men vi vet også at det styrker motstandskraften vår i møte med belastninger. Derfor trenger vi mer kunnskap om utviklingen av livskvalitet i ulike grupper slik at vi utjevne sosiale forskjeller og skape et mer helsefremmende og rettferdig samfunn, uttaler helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Måling utført i 2020

I målingen utført i 2020 oppgir 26 prosent av befolkningen at de har høy tilfredshet med livet, mens nesten like mange, 22 prosent svarer at de har lav tilfredshet med livet. Et gjennomgående funn er at yngre oppgir at de er mindre tilfredse enn eldre, og at de med lav utdanning og lav inntekt er mindre tilfreds enn de med høy utdanning og inntekt. Den andre nasjonale målingen planlegges lansert i november 2021.

Folkehelseinstituttet har i tillegg gjennomført flere fylkesvise målinger, også under pandemien. Målingene av livskvalitet som ble gjennomført i Oslo, Vestland, Agder og Nordland under pandemien viste at i faser med høy tiltaksbyrde var langt flere plaget av ensomhet, dårligere livskvalitet og psykiske plager enn i faser med lettelser.

Skal peke ut retning for livskvalitetsarbeid

Regjeringen skriver at stadig flere land bruker nå befolkningens livskvalitet som supplerende mål på samfunnsutviklingen i tillegg til BNP. New Zealand lanserte som første land i verden i 2019 et «wellbeing budget», som er et statsbudsjett med mål å øke befolkningens livskvalitet.

Arbeidet med å fremme livskvalitet vil også bidra til å skape bærekraftige samfunn i tråd med FNs bærekraftsmål. Gjennom strategien skal regjeringen peke ut retningen for livskvalitetsarbeidet i Norge som også kan være til inspirasjon for andre land og organisasjoner.

Powered by Labrador CMS