Fikk nok et avslag om kostnadsdekning

Klagenemnda for behandling i utlandet har nok engang slått fast at MS-pasient Hanna Vesterager ikke har rett til å få dekket utgiftene til den svenske stamcelletransplantasjonen, selv om den fikk henne tilbake i jobb og økte hennes kapasitet kraftig.

Publisert

To ganger har MS-pasient Hanna Vesterager klaget på avslaget om å få dekket behandlingskostnadene hun fikk etter at Oslo universitetssykehus Ullevål henviste henne til autolog stamcelletransplantasjon ved Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige.
Også denne gangen var svaret negativt.

Under Dagens Medisin Arena om MS-behandling i vinter fortalte Vesterager hvordan hun ble svært bra av sin sykdom etter å ha fått denne behandlingen.

Les ogsåHenviser MS-pasient til Helse Sør-Øst

Bekymrer seg over gjelden
Hanna Vesterager er fortvilet over nemndas avgjørelse, som gjør at hun fortsatt sliter med gjeld. Før Ullevål henviste henne til denne behandlingen gjennomførte sykehuset alle nødvendige forundersøkelser i samarbeid med Karolinska og gjennomfører nå nødvendig oppfølgning av henne etter utskrivelsen fra Karolinska.

– Det er ganske provoserende å få avslag når jeg beviselig ikke har MS-sykdom i kroppen lenger. Jeg er medisinfri, og i dag er jeg etter et års sykmelding tilbake i 80 prosent stilling. Jeg kan igjen sykle, gå og trene som jeg ikke har vært i stand til å gjøre på tre år, sier Vesterager til Dagens Medisin.

Hun må bruke sin gjenvunne kapasitet på jobb og rehabilitering.

– Jeg kan ikke ha bekymringen om salg av boligen min hengende over meg i månedsvis, sier hun.

Les også: Etterlyser MS-svar fra statsråden

– Ikke rett til kostandsdekning
Klagenemnda begrunner avslaget med at Vesterager ikke har lagt frem nye opplysninger siden hun i fjor klaget på Utenlandskontorets avslag om å få dekket kostnadene som følge av sin behandling i utlandet.

Da kom nemndas flertall frem til at det i Norge fantes kompetanse til å utføre forsvarlig diagnostikk og behandling etter aksepterte metoder, og at stamcelletransplantasjon for MS utenlands også var utprøvende. I en slik situasjon har ikke pasienter rett til å få dekket sine behandlingsutgifter i utlandet.

Vestersager kommenterer dette med å si at Karolinska har foretatt slike transplantasjoner av MS-pasienter i syv år i henhold til europeiske retningslinjer, og at man skal vurdere stamcelletransplantasjon når 1. linje- og 2. linjebehandling ikke har effekt.

Les også: Stamcelletransplantasjon: Jobber med et tilbud i Norge

Betyr ikke noe at hun er blitt bedre
– Det har ikke betydning for denne vurderingen at klageren har blitt bedre etter behandlingen. Det er resultater som er dokumentert i kliniske studier av tilstrekkelig kvalitet og varighet for den pasientgruppen som klageren tilhører som har betydning for vurderingen, ikke resultatet i en enkeltsak, heter det i nemdas vedtak.

– Dersom Vesterager ønsker å føre saken videre må hun bringe saken inn for rettslig prøving, skriver Klagenemnda, som viser til prioriteringsforskriftens § 13.

Les også: MS: Stamcelletransplantasjon kan bidra til helbredelse

Helse Sør-Øst følger etter
Med utgangspunkt i sine gode resultater sendte Vesterager i mars også en anmodning til Helse Sør-Øst om å få dekket sine kostnader ved å bli stamcelletransplantert i Sverige. Det regionale helseforetaket følger opp vedtaket fra Klagenemda med å slå fast at man ikke kan overprøve nemndas vurderinger.

Ifølge Vesterager skrev imidlertid flertallet i klagenemnda blant annet dette i sin opprinnelige begrunnelse i 2011 for å avvise Vesterager: »De regionale helseforetakene har full anledning til å sende pasienter til utenlandske sykehus for utprøvende behandling.»

Vesterager rettet i vinter en henvendelse til Helse Sør-Øst RHF og til OUS-HF og ba disse instansene om å skjære igjennom og ta konsekvensen av medisinsk faglig vurdering og henvisning. Svaret var negativt.

– Du har prøvd ut dine formelle klagerettigheter for å få dekket behandlingene etter pasient- og brukerrettighetsloven, og det er slått fast at du ikke har rett til å få dekket behandling til stamcelletransplantasjon i Sverige. Vi har heller ikke funnet annet grunnlag for å få dekket dine behandlingsutgifter, skriver fagdirektør Alice Beathe Andersgaard i Helse Sør-Øst i et brev til Vesterager.

Statsråden viste til Helse Sør-Øst
Svaret fra Helse Sør-Øst er negativt, selv om helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i et svar til stortingsrepresentant Laila Dåvøy (KrF) nylig indirekte ba Hanna Vesterager om å henvende seg til Helse Sør-Øst med sitt krav om å få dekket kostnadene sine.

Powered by Labrador CMS