HYPPIG BRUKT: Per januar 2024 hadde Felleskatalogen 6,25 millioner visninger av digitale pakningsvedlegg de siste tolv måneder. Dette tilsvarer ca. 17.000 visninger pr. dag, skriver Bente Cecilie By Jansen. Foto: Øyvind Bosnes Engen

Felleskatalogen er fremst i Europa når det kommer til digitale pakningsvedlegg

Vi har ingen tro på å trykke en ekstra kode på pakningen i form av en QR-kode, men heller gjenbruke den koden som allerede finnes på pakningen.

Publisert
Bente Cecilie By Jansen

«Så hvordan kan vi ta initiativ for bedre pasientinformasjon? Hva med å begynne der problemet er stort og enklest å fikse: Pakningsvedlegget», skriver Geir Ove Harnes i Dagens Medisin 13.02.24. Videre antyder han at Sverige og Danmark ligger foran Norge ved at de via QR-kode på legemiddelpakningene tilbyr video av hvordan legemidlene skal brukes, mens man i Norge kun kommer til en elektronisk versjon av pakningsvedlegget. Harnes konkluderer med at «Norske helsemyndigheter har stagnert i byråkratisk ingemannsland» og spør hvem som tar utfordringen med å gi pasienter lik tilgang på faktabasert informasjon.

Vi kan glede Harnes med at den utfordringen tok Felleskatalogen for svært mange år siden, på vegne av den norske legemiddelindustrien og i tett samarbeid med de norske legemiddelmyndighetene. På Felleskatalogens nettside får pasienter tilgang til kvalitetssikret og oppdatert informasjon for alle legemidler på det norske markedet, med 3500 digitale pakningsvedlegg, 250 filmer som veileder pasienten til riktig bruk, ca. 4000 bilder av kapsler, tabletter, injeksjonspenner, inhalatorer m.m., og 300 pasientbrosjyrer, så kalt opplæringsmateriell. For å øke forståelsen og tilgjengeligheten ytterligere, kan pasienten finne medisinske ordforklaringer direkte i pakningsvedleggene, øke skriftstørrelsen og få informasjonen lest opp.

Vi anbefaler Harnes å lære mer om den norske løsningen

Tror ikke på QR-kode

Ved bruk av funksjonen ‘Finn pakningsvedlegg’ på Felleskatalogens nettside, kan pasienten skanne koden på legemiddelpakningen for umiddelbar tilgang til alle de nevnte ressurser. Vi har ingen tro på å trykke en ekstra kode på pakningen i form av en QR-kode, men heller gjenbruke den koden som allerede finnes på pakningen. Dette forenkler administrasjonen for legemiddelfirmaene, og man unngår å forvirre pasienten med flere koder på samme pakning.

I forrige uke gikk startskuddet for en informasjonskampanje om digitale pakningsvedlegg i regi av Direktoratet for medisinske produkter (DMP), Felleskatalogen AS, Legemiddelindustrien (LMI), Apotekforeningen og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Vi anbefaler Harnes å lære mer om den norske løsningen ved å lese om kampanjen, både på DMPs nettside og Dagens Medisin.

Brukes av mange

Digitale pakningsvedlegg på felleskatalogen.no er godt kjent og brukes av mange pasienter. Per januar 2024 hadde Felleskatalogen 6,25 millioner visninger av digitale pakningsvedlegg de siste tolv måneder. Dette tilsvarer ca. 17.000 visninger pr. dag.

Det Harnes kanskje sikter til, er legemiddelindustriens ønske om å kunne utvikle informasjonsmateriell som pasienter kan få av legen sin etter at de har fått forskrevet et legemiddel. Dette kan bidra til mer riktig legemiddelbruk. Under Arendalsuka 2023 arrangerte vi i Felleskatalogen, sammen med LMI og Apotekforeningen, et møte der vi satte dette på agendaen. Det ble gitt grønt lys for slik pasientinformasjon både i Legemiddelmeldingen i 2015 og i en høring om endringer i Legemiddelforskriften i 2018, men siden har det ikke skjedd noe mer. Tone Trøen (H), som leder Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, uttrykte på møtet forundring over at dette ikke har kommet i mål, og Cecilie Myrset, som da satt i Helse- og omsorgskomiteen for Ap, kunne heller ikke gi noen forklaring. Myrset lovte å sjekke hvorfor saken fortsatt ligger hos Helse- og omsorgsdepartementet. Skulle legemiddelprodusentene i fremtiden få utvidede muligheter til å gi informasjon til pasienter etter forskrivning, vil Felleskatalogen, som en nøytral formidler av legemiddelinformasjon på vegne av bransjen, være det naturlige valget for distribusjon av også slik informasjon. I mellomtiden kan jeg forsikre Harnes og andre om at Felleskatalogen er fremst i Europa når det kommer til digitale pakningsvedlegg – med alt han etterspør inkludert.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS