UNDERSØKTE EPIKRISER: Forskerne bak studien har undersøkt kommunikasjonen mellom sykehusleger og fastleger. Illustrasjonfoto: Getty Images

Foto:

Studie: Fant få spor av samhandling

Lege Rune Aakvik Pedersen har undersøkt epikriser om hjerneslagpasienter som ble skrevet ut fra sykehus.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

UTILGJENGELIGE: – Vi fant ikke noe som indikerte at sykehuslegene gjorde seg tilgjengelige etter at pasienten var utskrevet, sier nevrolog og tidligere fastlege Rune Aakvik Pedersen. Foto: Lisbeth Nilsen/AMFF

I 54 epikriser som var sendt fra sykehus til fastlege om hjerneslagpasienter, fant forsker og lege Rune Aakvik Pedersen få tegn til samarbeid mellom sykehusleger og fastleger.

– Myndighetene våre legger opp til at det skal være et samarbeid, en samhandling. Men det var vanskelig å finne spor av den forskrevne samhandlingen i epikrisene fra sykehusene til fastlegene, sier Pedersen til Forskningsnytt, nettsiden til Allmennmedisinsk forskningsfond.

Forskeren er overlege ved Nevrologisk avdeling på sykehusene i Kristiansund og i Molde, samt lege ved Aure rehabiliteringssenter.

Studieresultatene, som er del av Pedersens doktorgradsavhandling, er også publisert i BMC Health Services Research, sammen med medforfatterne Halfdan Petursson, Irene Hetlevik og Henriette Thune.

«Ingen videre oppfølging»

100 fastleger ble invitert til å delta i studien. Legene hadde til sammen 138 pasienter som var utskrevet fra sykehusene i Kristiansund og Molde med hjerneslag i 2011/2012. De 54 epikrisene gjelder 51 pasienter som samtykke til deltakelse.

28 ulike sykehusleger var involvert i de 54 epikrisene i studien.

I epikrisene forekom formuleringer som «ingen videre oppfølging fra vår avdeling» og «følges opp av fastlegen» ble mye brukt, og at sykehuslegene sjelden inviterte til samarbeid med fastlegene.

– Vi fant heller ikke noe som indikerte at sykehuslegene gjorde seg tilgjengelig etter at pasienten var utskrevet. Gjennom epikrisene kobler legene seg fra det kontinuerlige behandlingsforløpet for pasientene, sier Pedersen til Forskningsnytt.

Powered by Labrador CMS