PÅ STORTINGET: Tor Magne Johnsen, leder i Trønderopprøret, orienterer helsepolitikerne om innholdet i rapporten om arbeidsoppgavene og rammevilkårene blant norske fastleger og helsemedarbeidere. Foto: Vidar Sandnes

Advarer mot fastlege-flukt

Fastelegevikarer står for flere sykehusinnleggelser enn erfarne fastleger, viser undersøkelse. Fastlegene advarer mot økte samfunnskostnader dersom vilkårene for dagens fastleger ikke bedres. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Fredag presenterte fastlegene i Trønderrapport en rapport fra en omfattende spørreundersøkelse som ble utført blant over 1000 fastleger i vår.

Rapporten gir blant annet en oversikt over gjennomsnittlig antall konsultasjoner, innleggelser, henvisninger og sykemeldinger blant fastleger, og hvordan dette har sammenheng med fastlegenes alder, kjønn, listelengde og antall minutter brukt per konsultasjon.

Statistikken viser blant annet at fastleger som er spesialister i gjennomsnitt har 2,2 prosent innleggelser per konsultasjon, mens andelen er 3 prosent for fastlegevikarer og fastleger som ikke er spesialister.

– Dette er små tall, men det er snakk om milliarder i økte utgifter for samfunnet. Dette viser alvorligheten hvis man får en kompetanseflukt fra fastlegeordningen med vikarstafett i kommunene, sier Tor Magne Johnsen, fastlege og leder av Trønderopprøret.

Les også: – Litt mer tid med pasientene gir milliardsparing

Den samme undersøkelsen viser at seks av ti fastleger har vurdert å slutte på grunn av arbeidspress. Bare 15 prosent er sikker på at de fremdeles jobber som fastlege om fem år, med utgangspunkt i dagens arbeidssituasjon. Tre av fire svarer derimot at de vil fortsette dersom rammevilkårene bedres.

– Dette viser hvor viktig det er å beholde fastlegene. Den dagen én fastlege slutter, og en ny kommer inn, så øker utgiftene, påpeker Christine Agdestein, også fastlege i Trønderopprøret.

Statistikken viser at de yngste fastlegene, under 30 år, står for flere innleggelser og henvisninger enn sine eldre kolleger. Fastleger som har over 10 års erfaring har færre innleggelser, henvisninger og sykemeldinger enn sine mer uerfarne kolleger.

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre, synes korrelasjonen er svært interessant.

– Dette viser hvor viktig erfaring og kunnskap er, sier han.

Les også: Fastleger mener kortere listelengde er viktigste tiltak

Olaug Bollestad, leder av Helse- og omsorgskomiteen takket Trønderopprøret for rapporten.

– Hele komitéen er opptatt av fastlegeordningen, som jeg beskriver som nav-et i helsetjenesten. Sammen skal vi finne løsninger både på kort- og lang sikt, sier hun.

Les også: Fastlegeleder: Sykehusene må gjøre mer, fastlegene mindre

Powered by Labrador CMS