Foto: Vidar Sandnes

Regjeringen gir unntak fra kompetansekrav for fastleger

Midlertidige endringer gjør blant annet at danske leger som ikke har fullført LIS1-tjeneste, kan jobbe som fastleger ut det kommende året.

Publisert

– Flere kommuner er i en presset situasjon og sliter med å rekruttere fastleger. For at kommunene lettere skal kunne sikre forsvarlig legebemanning gir vi unntak for enkelte kompetansekrav ut 2023, uttaler helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding onsdag.

Endringene som, ifølge pressemeldingen, ble vedtatt 28. oktober, åpner for at leger som ikke er spesialister i allmennmedisin, eller under spesialisering, kan jobbe som fastleger ut 2023.

Generelt unntak

Ifølge Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten må fastleger enten ha spesialistgodkjenning i allmennmedisin, være under spesialisering eller oppfylle bestemte krav som tilsier at legen kan praktisere med veiledning.

Det er imidlertid også tidligere gitt unntak fra reglene, først begrunnet med koronapandemien og siden med mottak av pasienter fra Ukraina.

Denne gangen gjelder unntaket rekrutteringsproblemer generelt, fremgår det i meldingen.

«Unntaksvilkåret skal kun benyttes når det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig allmennlegekompetanse i kommunene», heter det i meldingen.

Kan benytte danske leger

Endringen betyr blant annet at kommunene midlertidig kan benytte danske leger som ikke har fullført LIS1 som fastleger. 

LIS1 er den første delen av legespesialiseringen og tilsvarer den tidligere turnustjenesten. Tjenesten består av 12 måneder i praksis i sykehus og 6 måneder i en kommune.

Det innebærer også at leger som er ferdig med LIS1, kan ha legevakt uten bakvakt frem til og med 31. desember 2023.

I pressemeldingen uttaler Kjerkol at det vil komme en ny avklaring før unntaksperioden utløper:

– Vi vil i god tid før dette vurdere eventuelle mer permanente løsninger. Anbefalingene til den hurtigarbeidende ekspertgruppen og dialog med KS og Legeforeningen blir viktig i dette arbeidet, uttaler Kjerkol.

Regjeringen nedsatte i august en ekspertgruppe som skal utrede endringer av fastlegeordningen. Arbeidet ledes av fagdirektør Kjetil Telle ved Folkehelseinstituttet og skal levere sin første rapport innen 1. desember i år. De endelige vurderingene og anbefalingene skal leveres innen 15. april 2023. 

Aktuelt: Rødt kritisk til regjeringens forslag om omlegging av fastlegenes grunnlønn

Powered by Labrador CMS