BEDRE: Fastlegene syns selv arbeidssituasjonen er blitt noe bedre, men flere hundre tusen nordmenn venter på å få bytte lege, viser ny undersøkelse.

350.000 venter på ny fastlege

Antallet nordmenn som ikke har fastlege, har falt noe de siste årene – men antallet som venter på å få ny fastlege, har skutt til værs.

Publisert Sist oppdatert

Det viser en ny evalueringsrapport fra Oslo Economics og Universitetet i Oslo, som legges fram i forbindelse med Fastlegekonferansen onsdag.

Fastlegekrisen har vært en av de mest omtalte problemstillingene i helsevesenet, og tidligere helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) la inn mye innsats for å snu trenden. Det er imidlertid etterfølgeren Jan Christian Vestre (Ap) som deltar på presentasjonen av evalueringsrapporten for 2023 – som viser noe framgang, men også store utfordringer.

Hele 350.000 venter på å bytte

Sommeren 2023 var hele 228.000 innbyggere i Norge uten fastlege, et antall som nå har falt til 181.000. Det var 521 nye fastleger som begynte i jobben i fjor, mot 309 som sluttet.

Fastlegetettheten har vokst kraftig det siste året, fra 0,92 til 0,95 per 1000 innbyggere. Dette skjer til tross for at antallet som har krav på fastlege, også økte kraftig.

Tross at det er færre som mangler fastlege helt, er det stadig flere som venter på å bytte fastlege. I 2020 var det kun 150.000 personer på venteliste for å få ny fastlege, mens i 2023 var det hele 350.000.

I tillegg er det en stor geografisk skjevfordeling: Hele 45 prosent av Norges innbyggere bor i kommuner der ingen fastleger har åpen liste, det vil si ledige plasser. I usentrale kommuner har det i løpet av 2023 blitt færre plasser på fastlegelistene. Rapporten slår også fast at det må rekrutteres langt flere fastleger i årene framover dersom dagens utvikling fortsetter.

Legene er mer positive

Selv om det fortsatt er mange som venter på å få, eller få bytte fastlege, viser rapporten også at fastlegene er blitt langt mer positive til sin egen situasjon. I denne evalueringen, den tredje årlige evalueringen i rekken om fastlegenes situasjon, har andelen som opplever at deres arbeidsbelastning er for stor falt fra 80 prosent av fastlegene til 61 prosent.

Antallet arbeidstimer har også falt noe. Ikke minst har andelen som svarer at det er litt sannsynlig eller svært sannsynlig at de fortsatt er fastlege om fem år økt fra 50 til 70 prosent. Stadig flere har også fått styrket økonomi, samtidig er de negative til at det såkalte basistilskuddet er blitt tilpasset pasientene.

Powered by Labrador CMS