Tykktarmskreft: – Dette er sånne funn vi higer etter

Ingen av pasientene i en fase 2-studie med pasienter med tykktarmskreft fikk tilbakefall etter å ha fått immunterapi før kirurgi.

Publisert Sist oppdatert

ESMO 2022, PARIS (Dagens Medisin): Tarmkreft er en av de vanligste kreftsykdommene i Norge. Ferske studieresultater som ble lagt frem på den europeiske kreftkongressen ESMO 2022 i helgen kan få følger for behandlingen av en undergruppe av pasienter med tykktarmskreft. 

I NICHE-2-studien fikk 112 pasienter med ikke-metastatisk tykktarmskreft og såkalt mikrosatellitt-instabil kreft, immunterapi før operasjon. Pasientene fikk nivolumab og lavdose ipilimimab. I en pressemelding beskriver førsteforfatter Myriam Chalabi pasientenes respons som enestående. 

En stor andel av pasientene hadde i utgangspunktet stadium tre-svulster og høyrisiko sykdom. Etter en median oppfølgingstid på 13 måneder hadde ingen av pasientene i studien fått tilbakefall. 

– Dette betyr at vi kanskje har mulighet til å kurere flere pasienter gjennom en enkel forbehandling før operasjon, sier Eva Hofsli.

Hofsli og Ree anslår at det kan være aktuelt å gi slik behandling til rundt 150 til 200 pasienter i året.

Se videoinnslag øverst i saken hvor de ferske resultatene kommenteres av overlege Eva Hofsli ved St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved NTNU og UiO-professor og Ahus-overlege Anne Hansen Ree. 

Oppgitte interessekonflikter:

Anne Hansen Ree opplyser om å ha mottatt immunterapi gratis fra BMS til METIMMOX-studien, som hun leder. Eva Hofsli oppgir ingen interessekonflikter.

Powered by Labrador CMS