Åse Svilosen og Daniel Heinrich fulgte fremleggelsen av funnene om adjuvant behandling av nyrekreft på ESMO. Foto: Julie Kalveland

Åse Svilosen og Daniel Heinrich fulgte fremleggelsen av funnene om adjuvant behandling av nyrekreft på ESMO.

Foto: Julie Kalveland

Immunterapi hindrer ikke tilbakefall av nyrekreft

Ny forskning finner ingen tegn til at forebyggende behandling med immunterapi har effekt blant pasienter som har gjennomgått nyrekreft-kirurgi.

Publisert

ESMO 2022, PARIS (Dagens Medisin): De siste årene har det pågått flere studier med sikte på å finne ut adjuvant behandling kan gi en gevinst for pasienter med nyrecellekarsinom som har fått fjernet svulst i nyren, men med høy risiko for tilbakefall.

Adjuvant behandling benyttes etter at kreftsvulstene er fjernet med kirurgi, for å forhindre at kreftsykdommen kommer tilbake.

– Vi har sett at immunterapi har hatt effekt ved metastatisk sykdom, derfor ønsker man å se om det også kan brukes til å forhindre metastatisk sykdom, forklarer lege Åse Svilosen ved Stavanger universitetssykehus (SUS).

Dagens Medisin omtalte i fjor en stor studie som viste forbedret progresjonsfri overlevelse av immunterapi (pembrolizumab, Keytruda) for nyrekreftopererte. Dataene fra studien, kalt KEYNOTE-564, ble lagt frem på hovedsesjonen på den amerikanske kreftkongressen ASCO.

Søndag ettermiddag ble det lagt frem nye data fra en annen studie, CheckMate 914-studien, på «presidential symposium» på ESMO 2022.

I studien har 816 pasienter blitt randomisert til å enten få nivolumab (Opdivo) og ipilimumab, (Yervoy) eller placebo. Studien oppnådde ikke primær endepunktet sykdomsfri overlevelse.

Funnene viser ingen signifikant forskjell mellom pasientene som fikk immunterapi og dem som ikke fikk immunterapi.

– Klin negativt

Overlege ved Sykehuset Innlandet og leder i Norsk onkologisk forening, Daniel Heinrich, viser til at også en studie i tillegg til studien som ble lagt frem på ASCO i fjor, har vist forlenget sykdomsfri overlevelse.

– Men både denne studien som nå er lagt frem og en annen som også er lagt frem på ESMO, med et annet immunmedikament, er klin negative. Så det er ikke tegn til at det går bedre med disse pasientene med denne behandlingen enn uten, sier Heinrich, som også påpeker at immunterapien gir bivirkninger.

– Per i dag kan vi ikke si at dette er behandling som er godt nok dokumentert til å sette i gang med den.

Heinrich viser til at behandlingen er lite brukt både i USA og Europa.

– Hvor går veien videre nå?

– Det er det vanskelig å si. Det som er helt sikkert, er at å gi immunterapi og den litt eldre, målrettede behandlingen til alle som er operert – slik som de har gjort i disse studiene – ikke er veien å gå.

Les alle våre saker fra årets ESMO-kongress her. 

– Kan tyde på god effekt av kirurgi

Til tross for at studien er negativ, er det likevel en positiv nyhet mellom linjene. En av grunnene til at studien er negativ, er at mange av pasientene hadde større svulster, T3-svulster, forklarer Heinrich.

– Disse pasientene hadde ikke effekt av adjuvant behandling i det hele tatt. Når de utgjør største delen av pasientgruppen, blir studien negativ, forklarer han.

– Det kan tyde på at T3-svulstene vanligvis opereres veldig godt av urologene. Når pasienten er operert er vedkommende som regel frisk.

Samtidig betyr dette at studien som helhet blir negativ. Det store spørsmålet fremover bli derfor om man kan klare å plukke ut de riktige pasientene som vil ha effekt av en riktig forebyggende behandling, forklarer Heinrich og Svilosen. 

– Vi ser at det er cirka 25 prosent som har fått tilbakefall etter to år, så det er jo ikke så sjeldent. Men hvis vi skal kunne gi dem behandling må vi finne pasientene som har høyere risiko for tilbakefall og kun inkludere dem i studiene, og å finne noen prediktive markører som gjør at man finner pasientene som har effekt av slik behandling.

Oppgitte interessekonfikter:

Åse Svilsosen oppgir ingen interessekonflikter. Daniel Heinrich opplyser om at han har deltatt i advisory boards for Astellas, AstraZeneca, Bayer, EISAI, IPSEN, Janssen-Cilaq, Novartis, Organon, Pfizer, Roche og mottatt foredragshonorar  fra AAA, a Novartis company, Astellas, Bayer, Bristol-Myers Squibb, Dagens Medisin, EUSA Pharma, FERRING, IPSEN, Janssen-Cilaq, Merck Sharp & Dome, Novartis, PROFO og Statens legemiddelverk. Heinrich oppgir også at sykehuset har mottatt forskningsstøtte fra AstraZeneca, Bayer, Bristol-Myers Squibb, Janssen-Cilaq, (institutional) Merck Sharp & Dome, Pfizer og Roche.

Powered by Labrador CMS