GLEDELIGE FUNN: – Resultatene er relativt oppsiktsvekkende og fortjener en plass på «Presidential Symposium». Tross alt sviktet nesten 90 prosent av melanom-pasienter i studien på anti-PD-1-behandling, sier Anna K. Winge-Main (t.v), overlege ved Oslo universitetssykehus (Radiumhospitalet). Her med onkologkollega Marta Nyakas på ESMO-kongressen i Paris. 

Foto: Lars Brock Nilsen

TIL-terapi forbedret progresjonsfri overlevelse for melanompasienter

Behandling med tumorinfiltrerende lymfocytter resulterte i signifikant forbedret progresjonsfri overlevelse (PFS) for pasienter med avansert melanom, sammenlignet med ipilimumab, viser en fase 3-studie. – Oppsiktsvekkende, sier norske kreftleger.

Publisert

ESMO, PARIS (Dagens Medisin): Resultatene fra en dansk-nederlandsk, multisenter-, randomisert fase 3-studie ble lagt frem som såkalt «late breaking abstract» på årets ESMO-kongress i Paris. Det er professor John Haanen fra det nederlandske kreftinstituttet som er hovedutprøver og førsteforfatter av studien.

Doblet progresjonsfri overlevelse

168 pasienter, som ikke responderte på anti-PD-1-behandlling, ble randomisert til TIL eller ipilimumab. Med en median oppfølging på 33 måneder var median progresjonsfri overlevelse (PFS) 7,2 måneder for TIL-pasientene, sammenlignet med 3,1 måneder for ipilimumab-pasientene.

Totaloverlevelse var 49 prosent for TIL og 21 prosent for ipilimumab, hvorav 20 prosent (TIL) og 7 prosent (ipilimumab) var komplette responser. Median helhetlig overlevelse (OS) var 25,8 måneder for TIL og 18,9 måneder for ipilimumab. Bivirkninger av grad 3 eller høyere skjedde med alle TIL-pasientene og 57 prosent av ipilimumab-pasientene.

Studieforfatterne konkluderer med at TIL-terapi signfikant forbedrer progresjonsfri overlevelse sammenlignet med ipilimumab, der majoriteten er anti-PD-1-refraktoriske, og at resultatene gjør TIL-terapi til et mulig nytt behandlingsvalg for denne pasientpopulasjonen.

Les flere saker fra ESMO 2022 her. 

– Relativt oppsiktsvekkende

– Resultatene er relativt oppsiktsvekkende og fortjener en plass på «Presidential Symposium», sier Anna K. Winge-Main.

Hun viser til at nesten 90 prosent av melanom-pasientene i studien hadde behandlingssvikt på anti-PD-1-behandling.

Winge-Main er overlege ved Oslo universitetssykehus (Radiumhospitalet) og ekspert på hudkreft. DM møter Winge-Main og onkologkollega Marta Nyakas på kongressområdet.

Overlegen påpeker at dette er den første multisenter fase 3-studien som ser på overlevelse ved TIL-behandling, og at det er stort at man nå også ser så stor forskjell i totaloverlevelse, nesten et halvt år lenger med TIL versus ipilimumab.

– Responsraten var super, hele 49 prosent på TIL, mens ipilimumab lå på det vi visste, nemlig 21 prosent. Dette er veldig gode nyheter for pasientene, sier Winge-Mains kollega Marta Nyakas, også overlege ved OUS Radiumhosspitalet og ekspert på melanom.

Ikke bekymret for høy toksisitet

– 100 prosent av TIL-pasientene opplevde bivirkninger på nivå 3 eller høyere. Er det bekymringsverdig?

– Det forventet vi, ettersom dette er en ganske toksisk behandling. Man starter med en svulst. Så må man ta ut den svulsten og trekke ut lymfocyttene fra den, fordi det er de tumorinfiltrerende lymfocyttene vi er interesserte i, de som har kommet seg inn og klarer å gjøre celledrap. Men for å kunne gi de tilbake i ekspandert form, så må man ha gitt ganske tung kjemoterapi til disse pasientene. De vil uansett få toksisitet i grad 3 eller 4 av det, det er forventet, sier Winge-Main.

– Dette betyr også at dette er behandling som ikke angår alle pasienter. Det er en utfordrende behandling, og pasientene må være inneliggende. Dette er for håndplukkede pasienter som kan tåle å gå gjennom denne behandlingen, legger Nyakas til.

Står ikke klare for TIL-terapi

– Hva kan disse funnene ha å si for norske pasienter?

– TIL er ikke for et hvilket som helst sykehus å innføre. Du må kunnskap om hvordan man gjør det. Inger Marie Svane, vår danske kollega som også er med i studien, har satset på TIL-behandling i Danmark. Ved avdeling for celleterapi behandler vi mest med CAR-T og TCR. TIL-terapi står vi ikke klare for, men har kunnskapen og teknologien. Det er noe som eventuelt Haukeland eller Radiumhospitalet kunne klart, men ikke for mindre sykehus, ettersom det er såpass krevende, sier Winge Main.

Immun-sjekkpunkthemmere og målrettede terapier har sørget for veldig mye bedre utfall for pasienter med avansert melanom. Men ettersom omtrent halvparten av pasientene ikke oppnår varig forbedring, eksistrerer det fortsatt et stort umøtt medisinsk behov for ytterligere behandlingsvalg.

Endelig fase 3-data

Adaptiv celleterapi med tumorinfiltrerende lymfocytter (TIL-er) er en behandlingsmodul som i flere fase ½-studier har vist lovende responsrater på mellom 36-70 prosent i pasienter med avansert melanom. Frem til nå har det imidlertid ikke eksistert data fra en fase 3-studie for å konkludere med TIL-enes rolle i dagens behandlingslandskap.

I den industri-uavhengige fase 3-studien ble pasienter mellom 18-75 år, med ikke-opererbar, fase 3C-4-melanom, randomisert i grupper som enten fikk TIL eller ipilimumab. Pasientene ble stratifisert utvalgt for BRAF-mutasjonsstatus, behandlingslinje og studiesenter. Pasientene som ble randomisert til TIL-behandling undergikk reseksjon av melanom-lesjon (2-3 cm) fra ex vivo-utvekst og utvidelse av tumorresistente T-celler. I forkant av TIL-infusjonen hadde pasientene fått ikke-myeloblativ, lymfetømmende kjemoterapi (cyclofosfamid + fludarabin), etterfulgt av høydose interleukin-2-hemmer (IL-2-hemmer). Primærendepunktet var progresjonsfri overelevelse, og sekundærendepunkt var helhetlig og komplett overlevelse og sikkerhet.

Oppgitte interessekonflikter:

Anna Winge-Main og Martha Nyakas har begge forelest for legemiddelfirmaene BMS, Novartis og MSD.

Powered by Labrador CMS