MYE Å GJØRE: Haukeland-overlege og professor Halfdan Sørbye har travle dager på årets ESMO-kongress i Paris. Her avbildet i Hall 4, ett av flere bygg som huser Europas største kreftkongress.  Foto: Lars Brock Nilsen

MYE Å GJØRE: Haukeland-overlege og professor Halfdan Sørbye har travle dager på årets ESMO-kongress i Paris. Her avbildet i Hall 4, ett av flere bygg som huser Europas største kreftkongress. 

Foto: Lars Brock Nilsen

Haukeland-overlege med flere bidrag på årets ESMO

I tillegg til å lede orale sesjoner bidrar også kreftoverlege Halfdan Sørbye med flere faglige innlegg under årets europeiske kreftkongress i Paris.

Publisert

ESMO, PARIS (Dagens Medisin): Mandag deltar Sørbye på en «Mini Oral Session» om nevroendokrine tumorer (NET) og endokrine svulster. Der presenterer overlegen nye studiedata om mutasjonsspekteret for flytende versus solide biopsier fra pasienter med NEC i magetarmkanalen.

– Behandling av pasienter med spredning fra NEC i magetarmkanalen har vanligvis beskjeden nytte, men noen pasienter kan ha genetiske endringer som kan utløse nye behandlingsmuligheter. Det er derfor viktig å kartlegge disse svulstene genetisk. Derfor er det nyttig å vite om man kan bruke en blodprøve for å kartlegge NEC genetisk , sier Sørbye. Vi har i denne studien sammenlignet genetiske analyser av kreften utført i vevsprøver med analyser gjort i blodprøver hos samme pasient. 

Kan være et alternativ

Han forteller videre at funnene fra studien tyder på at blodprøver kan brukes som et alternativ til vevsprøve.

– Gjør man begge typene analyser kan det gi tilleggsinformasjon, men dette er veldig ressurskrevende, og er kanskje bare et alternativ i tilfeller der man ikke finner noe ved en vanlig vevsprøve. 

Studien er et nordisk samarbeidsprosjekt med 50 analyserte pasienter fra Norge, Sverige og Danmark. Blodprøvene er analysert i Sveits. I Norge har sykehus i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger vært deltakende. 

– Det vil komme en utvidelse av denne studien i høst med ytterligere analyse av 50-100 pasienter som vil fokusere på flere undergrupper av pasientene, sier Sørbye.

Ledet symposium

Allerede fredag ledet Halfdan Sørbye, overlege og professor ved Haukeland universitetssykehus i Bergen, et såkalt «Special Symposium» ved navn «Challenging the use of small cell lung cancer as a paradigm for extrapulmonary neuroendocrine carcinoma».

Sørbye ledet symposiet sammen med amerikanske Emily Bergsland, og hadde i tillegg til introduksjonsinnlegg med vitenskapelig bakgrunn et eget innlegg om behandling av såkalte gastroenteropatiske nevroendokrine karsinomer (NEC). 

Sørbye forklarer til Dagens Medisin at nevroendokrine karsinomer (NEC) er vanligst i lungene og da som småcellet lungekreft. NEC forekommer utenom lungen i sjeldne tilfeller og benevnes da som ekstrapulmonelle NEC. 

– Vi har tidligere ikke visst hvordan ekstrapulmonelle NEC skal behandles, og har behandlet de likt som småcellet lungekreft. Men nyere data viser at de er nokså forskjellige, de oppfører seg ulikt og har en annen genetisk profil. Derfor er det kanskje ikke riktig å bruke behandlingsdata for småcellet lungekreft til ektrapulmonære NEC slik praksis har vært, sier Sørbye. 

Under foredraget redegjorde Sørbye for hvordan NEC i magetarm kanalen skiller seg fra småcellet lungekreft, og hvordan de bør behandles.

– Jeg trekker blant annet inn våre egne data fra en stor genetisk studie som vi presenterte på ESMO i fjor, som viste at denne sykdommen er genetisk nokså ulik fra småcellet lungekreft, sier han.

Interessekonflikter: Sørbye har vært rådgiver/konsulent for Hutchinson, Bayer, ITM og AAA. Har mottatt honorar fra Ipsen, SAM Nordic og Pierre Fabre.

Powered by Labrador CMS