Foto: Lasse Moe

Halvparten lever etter fem år

En av to pasienter med metastatisk melanom som har fått kombinasjonsbehandling med ipilipumab og nivolumab, lever etter fem år. Det viser nye resultater presentert på ESMO.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

BARCELONA/ ESMO (Dagens Medisin): Lørdag ble femårs oppfølgingsdata fra den såkalte CheckMate 067-studien presentert.

945 pasienter er inkludert. Alle hadde ubehandlet stadium 3 eller fire melanom med spredning.

I studien, som er den lengste fase-3 oppfølgingen på kombinasjonsbehandling, ble pasientene randomisert til tre behandlingsgrupper. I den ene gruppen fikk pasientene kombinasjonsbehandling med ipilipumab og nivolumab. I den andre gruppen var behandlingen ipilipumab og placebo. Pasientene i den tredje behandlingsgruppen fikk nivolumab og placebo.

Og tallenes tale er klare:

  • 52 prosent av pasientene som fikk kombinasjonsbehandling med ipilipumab og nivolumab lever etter fem år.
  • 44 prosent av pasientene som fikk nivolumab og placebo lever etter fem år.
  • 26 prosent av pasientene som fikk ipilipumab og placebo lever etter fem år.

Gode resultater
- Det som er nytt med dette er at det er lenger oppfølgingstid og da ser vi bedre langtidsoverlevelse. Ikke minst ser vi at det går mot et platå og at det er vedvarende effekt, sier overlege Marta Nyakas ved OUS/Radiumhospitalet i en kommentar til Dagens Medisin etter å ha hørt presentasjonen med de nye resultatene i Barcelona.

Hun en av Norges fremste eksperter på behandling av melanom.

- Så ser vi at forskjellen mellom ipilipumab alene og kombinasjonsbehandlingen er at det går veldig mye lenger tid etter at pasientene er ferdig med behandling før de trenger ny behandling. Det er ti gangen i forskjell, fra 1.8 måneder mot 18 måneder. Det betyr mye for disse pasientene som har alvorlig sykdom, sier Nyakas.

Ikke mer bivirkninger
Nyakas påpeker at toxisiteten ikke ser ut til å bli verre. Det er de samme bivirkningene som man kjenner fra før og faktisk vet hvordan skal behandles selv om de er alvorlige.

- De pasientene som det er spesielt viktig å behandle med kombinasjonsbehandling er de som er BRAF-positive, har mye sykdomsbyrde og lavt utrykk av PD-L1, sier Nyakas.

- Hva betyr de nye resultatene for behandling av disse pasientene?

- Heldigvis er denne behandlingen tilgjengelig hjemme som førstelinjebehandlingen. Vi skulle ønske at det var tilgjengelig både som første og andrelinjebehandling, sier Nyakas.

Oppgitt interessekonflikt: Honorar for foredrag og deltakelse i enkelte advisory board i BMS, Novartis, Pierre-Fabre, og Insyte.

Dagens Medisin dekker den europeiske kreftkongressen ESMO 2019 de neste dagene. Følg med på dagensmedisin.no for vitenskapelige nyheter og analyse fra norske forskere som er på kongressen. Her finner du alle sakene fra årets kongress.

https://www.dagensmedisin.no/nyheter/esmo-2019/

Powered by Labrador CMS