Lipidbehandling i Norge: – Retningslinjene versus norske regler er grunnlag for diskusjon

På fagseminaret DM Arena Digital Hjerte/Post-ESC 2021 presenterte Serena Tonstad hovedpunkter fra årets hjertekongress som kan ha betydning for lipidbehandling i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

LIPIDBEHANDLING: Serena Tonstad viste i sitt innlegg til nye studier presentert under årets hjertekongress som vil være grunnlag for diskusjon i Norge. Foto: Michael Chr. A. Simonsen

Serena Tonstad, overlege ved seksjon for preventiv kardiologi, endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Oslo universitetssykehus Aker, viste i sitt innlegg til nye studier presentert under årets hjertekongress som vil være grunnlag for diskusjon i Norge.

– Nå har vi fått en studie som viser at den PCSK9-hemmeren evolucumab 420 milligram i måneden på toppen av høydose statinbehandling ga ikke bare betydelig reduksjon i LDL-C, men også positive endringer i plakk fenotype.

Hele Tonstads innlegg under fagseminaret kan du se video av øverst.

– Vanskelig med dagens regler
– Studier med optisk koherens tomografi viser at hos pasienter med akutt koronarsyndrom viser at det beskyttende laget «fibrøs kappe» på toppen av kolesterolansamlingen i åreveggen blir tykkere og ikke vil sprekke like lett. Konsekvensen av sprekk i den fibrøse kappen er dannelse av blodpropp og dermed hjerteinfarkt i mange tilfeller.

Tonstad sier studien viser at veldig lavt kolesterol gjør at plakken blir mer stabil.

– I Norge er det strenge regler for hvem som får innvilget behandling med PCSK9 hemmere. Men retningslinjene i ESC sier nå at vi nå skal tilstrebe så lavt kolesterol som under 1,4 mmol/l for mange pasienter. Det er vanskelig med dagens regler, og vil nok være grunnlag for diskusjon.

Effekt av omega-3 preparater
Under årets hjertekongress ble det også presentert studier som har undersøkt effekt av omega-3 preparater. To studier som Tonstad forteller at ble grobunn for diskusjon under årets hjertekongress.

– Vi har lenge visst at triglyserider er viktig i utvikling av hjerte-kar sykdom. Og vi har visst at omega-3 er gunstig i reduksjon av triglyserider. Nå er det to studier som er publisert som viser forskjellig effekt av omega-3 preparater.

– REDUCE IT-studien viser at ren EPA fettsyre, som er en av to fettsyrer i omega-3, reduserer hjerte-kar sykdom med 25 prosent. Effekten var uavhengig av nedgangen i triglyserider. Det er ikke vist tidligere i kontrollerte studier med andre preparater.

– STRENGTH-studien viste at høydose av EPA og DHA-fettsyrer ikke reduserte hjerte-kar sykdommer. Dermed blir det en diskusjon om studiene er konklusive.

– Må diskuteres
I begge studiene ble medikamentene sammenlignet med placebo.

– I REDUCE IT-studien er placebo mineralolje, mens i STRENGTH-studien var det maisolje. Innvendingene mot REDUCE IT-studien er at mineraloljen kanskje førte til økt risiko i kontrollgruppen.

– Selv om vi gjerne skulle hatt en tredje studie for å se effekten av ren EPA mot for eksempel maisolje, kan det se ut som at ren EPA må sees på som et medikament som kan ha gunstig effekt på hjerte-kar sykdom. Det er tatt inn i retningslinjene, og må diskuteres.

Powered by Labrador CMS