RISIKOANALYSE: I brevet fra åtte fagforeninger krever de en kartlegging av behov og kapasitet på alle tjenesteområder for å få avdekket risiko for mangelfull pasientbehandling og uforsvarlig arbeidsbelastning.

Foto: Guro Kulset Merakerås

Hastemøte med tillitsvalgte i Trondheim kommune

Kommunedirektøren og ordføreren i Trondheim mottok fredag en bekymringsmelding der en samlet fagforeningsfront advarte mot innføring 7.mai. Mandag samles partene til et hastemøte for grundig gjennomgang.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

TRONDHEIM (Dagens Medisin): «Vi er ikke enige i at bildet er så enkelt som at hvis teknikken er i orden så er kommunen klar for igangsetting. Vi har derfor i møter og nå brevs form anmoda om en full gjennomgang av konsekvenser for ansattes arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. Vi har en klar forventning om at vårt krav følges opp og at en avgjørelse for Trondheim kommunes iverksetting av Helseplattformen ikke tas før en slik risikovurdering er gjennomført», står det i brevet som ble sendt til kommunetoppene på fredag, bare timer før det ble kjent at oppstarten blir den 7.mai.

Bekymringsmeldinga ble kjent på søndag, da NRK omtalte saken. De tillitsvalgte hevder at de gjentatte ganger har meldt fra om utilstrekkelig gjensidig forståelse for Helseplattformens behov og nyvinninger og den reelle status i kommunens drift av helsetjenester og uttrykte fredag bekymring for at deres argumenter ikke nådde fram til beslutningstaker.

Tar en ekstrarunde

Selv om avgjørelsen de tillitsvalgte ønsket å utsette, ble tatt på fredag, lover Trondheims kommunedirektør Morten Wolden en ekstra gjennomgang, og har innkalt til hastemøte mandag formiddag.

– Vi besluttet fredag å innføre Helseplattformen etter å ha fått betryggelser fra Helseplattformen AS om at det tekniske kom til å fungere, men det er klart at vi må ta en ekstrarunde når det kommer en slik kraftig bekymringsmelding, sier Wolden til Adresseavisen. Kommunedirektøren hadde fra før registrert at Norsk Sykepleierforbund hadde meldt om uro, men var ikke klar over at denne ble delt av så mange.

– Det som nå er nytt er at du har hele bredden i fagforeningene, og derfor kalte vi fredag inn til et møte for å gå gjennom bekymringsmeldinga i detalj. Det skal vi gjøre. Vi tar dette på alvor og ønsker å trygge tillitsvalgte og ansatte på at det er trygt når vi gjør dette, sier han.

Tre sider fra åtte fagforeninger

I det tre sider lange brevet legger de tillitsvalgte frem en rekke konkrete eksempler på bekymringer, samlet i tre punkter: Tekniske mangler, manglende/ufullstendig opplæring og manglende kapasitet i organisasjonen til å iverksette de tiltak som trengs. De konkluderer som følger:

Vi krever en grundig risikoanalyse i forbindelse med iverksetting av Helseplattformen. Tillitsvalgte og verneombud, Trondheim kommune

«Tillitsvalgte og verneombud er så bekymra for ansattes arbeidsmiljø og arbeidsbelastning og for pasientsikkerheten i kommunens tjenester i de kommende månedene, at vi med dette krever en grundig risikoanalyse på organisasjonens modenhet og ansattes arbeidsbelastning i forbindelse med iverksetting av Helseplattformen».

Bekymringsmeldinga er signert Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Utdanningsforbundet, Akademikerne, Delta og hovedverneombudene i Trondheim kommune. I brevet krever de en kartlegging av behov og kapasitet på alle tjenesteområder for å få avdekket risiko for mangelfull pasientbehandling og uforsvarlig arbeidsbelastning. De krever også at det blir satt inn tiltak for å redusere risiko.

«Dersom gjennomgangen viser at tiltak ikke lar seg gjennomføre eller risikoen anses for stor, må også Trondheim kommune vurdere å utsette igangsetting av Helseplattformen», heter det i brevet.

- Har vurdert momentene

Til Adresseavisen opplyser helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli at hun var kjent med bekymringsmeldingen fra de ansatte da pressemeldingen om oppstart ble sendt ut før helga.

– Dette er momenter som vi kjenner til, og som vi har vurdert, og prosjektledelsen sin konklusjon og vår konklusjon er at dette er forsvarlig, sier Dehli, som i fredagens pressemelding om oppstartsdato 7.mai uttalte at hun opplever å ha en motivert organisasjon som er klar til å ta i bruk Helseplattformen og som er glad for at oppstartsdato er endelig avklart.

Sett i lys av den ferske bekymringsmeldingen synes dette i beste fall å være en sannhet med betydelige modifikasjoner.

– Nå skal vi ha møte med alle tillitsvalgte og gå gjennom bekymringene de har. Vi ønsker å trygge dem mest mulig før vi tar systemet i bruk, sier Dehli til NRK.

Fridagene i mai og sommerferien bekymrer

«Når så mange ansatte melder seg usikre på bruk av det nye systemet og at det meldes om at mange prosesser tar vesentlig lengre tid å få utført, er det høy risiko for at kapasiteten i tjenesten vil bli sterkt svekka», skriver fagforeningene og peker på at en del enheter har så stor mangel på personell med rett kompetanse at også daglig drift er ei stor utfordring. De bruker en argumentasjon som vi kjenner igjen fra St.Olavs hospital når de skriver:

«Her er det en kompliserende faktor at mai, med alle sine fridager, og deretter sommerferien står for døra».

– Vi tillitsvalgte har selvfølgelig ikke full og detaljert innsikt i hvorvidt det tekniske fungerer og om vi er godt nok skodd med tanke på opplæring og superbrukere, men vi må viderebringe tilbakemeldingene fra ansatte og lokalt tillitsvalgte når de er såpass mange, sier hovedtillitsvalgt i Akademikerne, Øyvind Dalen Sørbøl til Dagens Medisin.

Han mener at innkallingen til hastemøte viser at arbeidsgiver tar bekymringene deres på alvor.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS