INNFØRING: St. Olavs hospital har innført nytt journalsystem.

Foto: Julie Kalveland

Farmasøyter: – Opplever at kompetansen er mer etterspurt

I forbindelse med innføring av nytt journalsystem har St. Olavs hospital redusert drift og ekstra bemanning. Blant annet er bemanningen av farmasøyter i akuttmottaket tredoblet frem til nyttår.

Publisert

Natt til lørdag 12. november klokken 03. gikk St. Olavs hospital live med journalsystemet Helseplattformen.

I forkant av overgangen har systemet fått kritikk og møtt mye motstand. Ansatte ved flere avdelinger på St. Olavs uttrykte bekymring for hva som ville skje da sykehuset skulle ta i bruk systemet.

Etter innføring har det blitt meldt om både en trygg og god overgang, og om at systemet går tregt.

Sykehuset har i forbindelse med innføring tatt ned aktiviteten på sykehuset, og det er meldt om at det aldri har vært så mange på jobb.

Aktuelt: St. Olavs hospital har sendt bekymringsmelding til Statsforvalteren

Foretakstillitsvalgt ved Sykehusapotek Midt-Norge HF, Magnhild Kristine Moan Ingebrigtsen

Etterspurt

Blant personellet det er hyrt inn ekstra av, er farmasøyter fra avdelingen klinisk farmasi ved Sykehusapotek Midt-Norge HF.

– Vi er til stede i større grad enn vi er til vanlig ved normal drift i akuttmottaket ved St. Olav, sier foretakstillitsvalgt Magnhild Kristine Moan Ingebrigtsen ved Sykehusapotek Midt-Norge HF  til Dagens Medisin.

St. Olavs hospital kjøper tjenester fra avdelingen Klinisk Farmasi. Det er dermed ikke snakk om overtid, men mer om tilbud og etterspørsel.

Ingebrigtsen sier farmasøytene opplever at deres kompetanse er ekstra etterspurt i forbindelse med innføring av Helseplattformen.

– I akuttmottaket er primæroppgaven å gjennomføre legemiddelsamstemming.

– Vi jobber med å sikre riktig legemiddelbruk gjennom en pasients opphold på sykehuset. Dette er bakgrunnen for vår tilstedeværelse på sykehuset.

Les også: Helseplattformen i bruk ved St. Olavs: – Det går ekstremt tregt

Harald Langaas er konstituert apoteker ved Sykehusapoteket i Trondheim

Har tredoblet bemanningen

Hun forklarer at sykehuset ved normal drift også hyrer inn farmasøyter fra avdelingen, men at det i forbindelse med innføring av Helseplattformen er hyrt inn ekstra.

– Dette er en midlertidig økning fra vår side for å møte behovet St. Olavs hospital har nå. Ved innføring av Helseplattformen har vår kompetanse blitt ekstra etterspurt. Det er flere farmasøyter i akuttmottak for korrekt legemiddelsamstemming ved øyeblikkelig hjelp.

Ingebrigtsen sier farmasøytene har tredoblet bemanningen i ukedagene, og at de er til stede også i helgene.

Til nyttår i første omgang

– Vi har økt ressurser i akuttmottaket frem til nyttår i første omgang. Hvorvidt vi skal fortsette, kommer an på hvilket behov St. Olav har. Selve totalleveransen av klinisk farmasi er ikke endret, men vi har flyttet noen av våre ressurser til akuttmottaket. 

– Hvordan opplever dere innføringen?

– Vi har opplevd diverse feil underveis, men dette har blitt rettet fortløpende. Jeg har ikke fått tilbakemeldinger om store feil.

– Men jeg har troen på at dette blir bra til slutt. Det er viktig at vi får ett system hvor legemiddelliste er samstemt.

– Krevende periode

Harald Langaas er konstituert apoteker ved Sykehusapoteket i Trondheim, og sitter som lokal innføringsleder for innføringsprosjektet Helseplattformen i Sykehusapotekene i Midt-Norge. Regionalt er det egen leder for prosjektet.

– Hvordan går innføringen og samarbeidet med St. Olavs?

Fra vår side har det gått greit. Det har vært en krevende periode, men det vil det alltid være med innføring av et system av denne størrelsen. Det er stort sett de kliniske farmasøytene som berøres hos oss.

– Når du sier krevende, hva mener du?

– Det er krevende å jobbe i nytt system, og å endre arbeidsflyt. Helseplattformen er som alle har fått med seg, ikke feilfri. Det er flere ting som er tungvint, med mye trykking. Det har også vært behov for flere endringer etter man gikk live, og det jobbes kontinuerlig med løsninger. Derfor er det en krevende periode, selv om mye av dette var forventet.

– Hvor lenge kan man stille med ekstra bemanning fra Klinisk Farmasi til St. Olavs hospital?

– Vi har økt tilstedeværelsen av kliniske farmasøyter i akuttmottaket etter ønske fra St. Olavs hospital. Totalt har vi over 20 kliniske farmasøyter på sykehuset, så det er fortsatt en liten andel av farmasøytene som er i akuttmottak hvis man ser på totalen. Avtalen som gjelder nå, går ut året. Hva som skjer etter dette, må vi håndtere i samarbeid med sykehuset.

– De ansatte står virkelig på

– Det som er viktig for oss, er at dette bidrar til bedre legemiddelhåndtering. Vi vil jo bruke kliniske farmasøyter der de har best gevinst for pasientsikkerheten, det gjør vi nå. Vi har et godt samarbeid med St. Olavs, og det er vi glade for.

Langaas poengterer at årsaken til at det har gått bra, er innsatsen til de ansatte.

– De har vært godt forberedt, og har hatt en god innstilling. De har virkelig bidratt på alle måter i denne perioden, med alt fra trening og øving i systemet til å bidra til å dekke vakter. Det fortjener de ros for.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS