Dersom alle kommuner, fastleger og avtalespesialister blir med i den nye journalløsningen, vil det omfatte 40 000 ansatte i det midtnorske helsevesenet. Torbjørg Vandvik er administrerende direktør i Helseplattformen AS.  Foto: Anne Grete Storvik

Dersom alle kommuner, fastleger og avtalespesialister blir med i den nye journalløsningen, vil det omfatte 40 000 ansatte i det midtnorske helsevesenet. Torbjørg Vandvik er administrerende direktør i Helseplattformen AS.

Foto: Anne Grete Storvik

Legeforeningen skal hjelpe fastlegene med Helseplattformen-kontrakter

Legeforeningen skal være kontaktledd i arbeidet med å utvikle kontrakter mellom Helseplattformen og fastlegekontorene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Dette skjer etter ønske fra fastlegene i Midt-Norge, Ifølge Helseplattformen. Legeforeningens sentralstyre vedtok i april å «ta et tydeligere ansvar i forhandlingene om standardavtaler mellom Helseplattformen og fastlegene».

Det er mindre enn ett år til journalsystemet Helseplattformen skal innføres i Helse Midt-Norge: Fastlegekontorene, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten skal få tilbud om å ta i bruk den felles journalløsningen, som koster opp mot 3,3 milliarder kroner.

–  At Legeforeningen nå inntar en aktiv rolle på vegne av fastlegene i Midt-Norge ser vi på som positivt. Foreningen bidrar til å sikre at vi får med oss hva som er vesentlig for fastlegene i avtalen. Det er svært viktig at fastlegene føler trygghet rundt kontraktmessige forhold når de knytter seg til Helseplattformen i fremtiden, uttaler Christer Mjåset, viseadministrerende direktør i Helseplattformen, ifølge Helseplattformen.

Totalt er det 65 kommuner i Midt-Norge som omfattes av Helseplattformen dersom de sier ja.

Fram til forrige uke har 11 kommuner Midt-Norge vedtatt å utløse sin opsjon på Helseplattformen.

Helseplattformen

Journalprosjektet koster opp mot 3,3 milliarder, har ansvaret for å gjennomføre innføringen av ny, felles journalløsning i midtnorske sykehus og kommuner. Det er både et prosjekt og et selskap.

Forsinket
Helseplattformen er forsinket, og skulle egentlig rulles ut i november 2021 - først på St. Olavs hospital, i Trondheim kommune samt to fastlegekontor i Trondheim. Styret har imidlertid godkjent en revidert plan for innføring av Helseplattformen: Løsningen kan settes i drift i Trondheim kommune og ved St. Olavs hospital i månedsskiftet april-mai 2022.

Dagens Medisins artikler om Helseplattformen er samlet her

  Helseplattformen AS er eid av Helse Midt-Norge og Trondheim kommune og skal forvalte kontraktene med leverandørene Epic (journalløsning) og IBM (identitets- og tilgangsstyring).

Powered by Labrador CMS