HIV: Ifølge studien undersøkte de over en milliard blodceller og 500 millioner andre celler fra pasienten, på jakt etter intakte kopier av HIV, men fant ingen.  Foto: Vidar Sandnes

HIV: Ifølge studien undersøkte de over en milliard blodceller og 500 millioner andre celler fra pasienten, på jakt etter intakte kopier av HIV, men fant ingen. 

Foto: Vidar Sandnes

Studie: Kvinne skal ha blitt kurert for hiv uten medisinsk behandling

– Denne pasienten representerer i tilfelle en ekstremt sjelden variant. Dessverre er det usikkert hva funnene kan brukes til, utover at det går an for et smittet menneske å utradere hiv i kroppen - kanskje, sier overlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Enkelte personer som smittes av hiv, får god immunologisk kontroll over virusmengden i blod, omkring én prosent av de smittede. En del av disse tilfellene kan forklares med genetikk, blant annet i genet for CCR5, som er en såkalt ko-reseptor som viruset trenger for å trenge inn i en celle og produsere viruspartikler.

Dag Kvale, professor ved Institutt for klinisk medisin og overlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, påpeker at det er en del personer i Skandinavia spesielt, som har mutasjon i CCR5-genet.

– Hvis man har en slik defekt ko-reseptor utvikler hiv-infeksjonen seg mye saktere. Disse pasientene har oftest mye mindre virus i blodet enn det som er vanlig – noen har svært lite.

Undersøkte en milliard blodceller
– Man har lenge antatt at hvis du først blir smittet med hiv, så får pasienten alltid en kronisk hiv-infeksjon, også de som har en CCR5-defekt eller andre som av ulike årsaker har et immunsystem som holder virusmengden i blodet nede. Alle pasienter har en viss immunitet mot viruset, men den er lite effektiv hos de fleste og selv ved en CCR5 defekt klarer ikke immunsystemet å utrydde viruset.

Kvale sier at dette også gjelder de få som utvikler en veldig god immunologisk kontroll, såkalte «elite-kontrollere».

– Disse har knapt eller ikke påvisbart fritt virus i blodet, men finnes «alltid» gjemt i lymfeceller resten av livet.

Det var en slik gruppe pasienter forsker Xu Yu ved Ragon Institute arbeidet med. Forskergruppa viser i sin studie suggestive data for at en pasient skal ha klart å bli kvitt viruset fullstendig.

De undersøkte over en milliard blodceller og 500 millioner andre celler fra pasienten, på jakt etter intakte kopier av HIV, men fant ingen. 

Kvale påpeker at i løpet av de siste tiårene har man undersøkt svært mange slike pasienter i håp om å forstå hvilke mekanismer som kreves for god viruskontroll, men så langt har selv slike pasienter alltid noe virus i kroppen.

– Denne pasienten representerer i tilfelle en ekstremt sjelden variant. Dessverre er det usikkert hva funnene kan brukes til, utover at det går an for et smittet menneske å utradere HIV i kroppen - kanskje.

Overlegen sier at det kunne hende at man hos en slik pasient kunne få noe hint om hvordan vi kan hjelpe andre som er smittet til å få en mildere sykdom eller kanskje kurere den.

– Men jeg ser ikke at noe av dette kan gi en hjelp til det dessverre, sier Kvale.

Han påpeker at HIV-pasienter får i dag effektive medikamenter som hemmer virus-produksjonen, i utgangspunktet livslang behandling.

– Det har en stor kostnad både for pasient og behandler og pasientene skal følges opp. Målet er derfor å finne en kur slik at pasientene skal slippe å gå på medisiner.

Powered by Labrador CMS