VENTER PÅ EVALUERING: – Dette er ikke noe vi vil kunne kommentere på før helseregionene leverer på oppdraget om å evaluere Ekspertpanelet. Det gjør de snart. Vi vil deretter vurdere om det er behov for å gjøre noen justeringer, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng. 

Foto: Bernt Sønvinsen

Vil ikke svare om ekspertråd før evaluering er klar

Helse- og omsorgsdepartementet vil ikke svare på om det er aktuelt å gi politiske føringer om Ekspertpanelets råd før evalueringen av panelet foreligger. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Hvordan skal sykehusene forholde seg til råd om mulig ny behandling? Det spørsmålet stiller klinikere seg etter at sykehus har avvist å følge råd fra Ekspertpanelet som ble opprettet for tre år siden. 

Panelet - som består av syv spesialister og en rekke tilknyttede eksperter - tar imot henvendelser om alvorlig syke pasienter og gir råd om eventuell behandling som potensielt kan ha effekt. 

Overlege Kristina Lindemann har sagt til Dagens Medisin at hun mener det bør komme en nasjonal føring for sykehusene. Hun viser blant annet at det fører til et forklaringsproblem hvis helseforetakene har ulik praksis.

– Ingen rettighet

Statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) viser til at Ekspertpanelet er rådgivende og ikke har beslutningsmyndighet. 

– Det er behandlingsansvarlig lege og helseforetaket som i samråd med pasient avgjør om rådet skal følges. Råd fra Ekspertpanelet medfører ingen rettighet til å motta en slik behandling, skriver Bekeng på e-post til Dagens Medisin.

Statssekretæren vil ikke gå inn på om det er aktuelt å sende politiske føringer til sykehusene om å følge rådene fra panelet.  

– Dette er ikke noe vi vil kunne kommentere på før helseregionene leverer på oppdraget om å evaluere Ekspertpanelet. Det gjør de snart. Vi vil deretter vurdere om det er behov for å gjøre noen justeringer, svarer Bekeng. 

RHF-ene evaluerer panelet

Det var tidligere helse- og omsorgsminister Bent Høie som bestilte en evaluering av Ekspertpanelet. Det er de regionale helseforetakene, sykehusenes eier, som er bedt om å evaluere Ekspertpanelet og vurdere endringer i mandatet. 

Helse Vest har ansvaret for evalueringen. Etter at det i høst ble lyst ut en minikonkurranse, har konsulentselskapet PWC bistått det regionale helseforetaket med evalueringen.

Fagdirektør i Helse Vest, Baard-Christian Schem, har tidligere opplyst til Dagens Medisin at målet er å ha evalueringen klar i midten av desember. 

Dagens Medisin har tidligere omtalt at sykehusene fulgte rådene fra Ekspertpanelet i 2020. 

Ønsker likeverdig tilgang

Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet viser regjeringens overordnede mål for helsetilbudet.

– Regjeringen ønsker at norske pasienter skal ha offentlige helse- og omsorgstjenester i verdensklasse, uavhengig av adresse og lommebok. Utprøvende behandling er ønskelig og nødvendig for å utvikle medisinen. Den offentlige helsetjenesten har et stort handlingsrom for å tilby utprøvende behandling til norske pasienter, sier statssekretæren.

 – Det er et mål at det skal være en mest mulig likeverdig tilgang til utprøvende behandling, og den nasjonale veilederen for utprøvende behandling skal blant annet bidra til å redusere variasjon i hvordan utprøvende behandling tilbys og følges opp.

Powered by Labrador CMS