LOVENDRING: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug, Bård Håksrud og Morten Wold ber Stortinget be regjeringen om en lovendring slik at sykehuseene forplitkter seg til å følge råd fra Ekspertpanelet.  Foto: Stortinget

LOVENDRING: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug, Bård Håksrud og Morten Wold ber Stortinget be regjeringen om en lovendring slik at sykehuseene forplitkter seg til å følge råd fra Ekspertpanelet. 

Foto: Stortinget

Ber om lovfesting av ekspertråd

Fremskrittspartiet vil endre loven slik at sykehusene må følge rådene fra Ekspertpanelet. Kreftforeningen jubler. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Saken er oppdatert med kommentarer fra Kreftforeningen

Ekspertpanelet ble opprettet etter inspirasjon fra Danmark og har siden opprettelsen vurdert rundt 100 saker i året.

Målet med ordningen er at alvorlig syke pasienter skal kunne får en ny medisinsk vurdering.

– Panelet består av landets fremste fagfolk, og når de kommer med råd, og behandlende lege sammen med pasient ønsker å prøve det, så legger jeg til grunn at det skjer. Jeg ser ingen grunn til å gjøre noe mer med det med mindre jeg oppdager at det ikke skjer, men det tror jeg ikke, uttalte daværende helseminister Bent Høie (H) til Dagens Medisin i 2018. 

Ulik praksis

Men nå stiller klinikere seg spørsmål om hvordan sykehusene skal forholde seg til råd om mulig ny behandling for disse pasientene.

Dette skjer etter at NRK har omtalt at sykehus har avvist å følge råd fra Ekspertpanelet.

Overlege Kristina Lindemann har sagt til Dagens Medisin at hun mener det bør komme en nasjonal føring for sykehusene. Hun viser blant annet at det fører til et forklaringsproblem hvis helseforetakene har ulik praksis.

Ber om lovendring

Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud og Morten Wold fremmer nå et representantforslag der de ber Stortinget be regjeringen legge frem et lovforslag for Stortinget som forplikter helseforetakene til å følge de rådene pasienter får fra Ekspertpanelet.

«Slik at ikke økonomien til det enkelte sykehus blir avgjørende for om pasientene får tilgang til behandling», skriver de i forslaget.

Ekspertpanelets mandat er for øyeblikket under evaluering for å se på mulighetene for å utvide ordningen.

«Men med slike historier man har hørt, er ikke noen evaluering nødvendig for å forstå at det har vært en negativ utvikling på området», argumenterer Frp-politikerne.

Ønsker lovfesting velkommen

Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, støtter representantforslaget fra Frp: 

– Dette er et viktig forslag for å sikre at ikke det enkelte sykehus økonomi blir avgjørende for om pasienter får tilgang til livsviktig behandling. 

– Da Ekspertpanelet ble opprettet i 2018 var dette en merkedag. Samtidig var vi bekymret for at rådene ikke ville bli overholdt. Dessverre har våre bekymringer vist å seg å bli til virkelighet. Det siste året har flere pasienter opplevd at sykehusene har gitt avslag på behandling som Ekspertpanelet har gitt råd om, på grunn av den økonomiske situasjonen i sykehuset, sier Ross i en kommentar. 

– Å få et råd fra Ekspertpanelet, som for mange alvorlig syke er et aller siste håp, ender nå opp med å bli en stor ekstrabelastning for pasienter med mindre enn et år igjen å leve fordi sykehuset velger å gå imot de rådene som blir gitt. Vi ønsker derfor dette forslaget velkommen. De politiske ambisjonene har hele veien vært tydelige, og Bent Høie var ved opprettelsen tydelig på at han forventet at rådene i Ekspertpanelet ville bli fulgt. Når sykehusene ikke klarer å følge opp de politiske signalene, blir det et politisk ansvar å rydde opp, fastslår hun. 

Taust fra HOD

Helse- og omsorgsdepartementet har ikke villet svare Dagens Medisin på om det er aktuelt å gi politiske føringer om Ekspertpanelets råd før evalueringen av panelet foreligger.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) viser til at Ekspertpanelet er rådgivende og ikke har beslutningsmyndighet. 

Statssekretæren vil ikke gå inn på om det er aktuelt å sende politiske føringer til sykehusene om å følge rådene fra panelet. 

Powered by Labrador CMS