RISIKO: Overvekt med BMI på 30 eller mer trumfer alle andre risikofaktorer for type 2-diabetes viser ny dansk undersøkelse. Foto: Illustrasjonsfoto: Coulorbox

Overvekt trumfer alle risikofaktor for type 2-diabetes

For mange kilo og en BMI på 30 eller mer gir seks ganger høyere risiko for type 2- diabetes, men også våre gener og vår livsstil spiller inn.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

BARCELONA/EASD (Dagens Medisin): Det er konklusjonene i den danske prospektive diett,-, kreft- og livsstil-kohort-studien som ble presentert på EASD mandag. Rundt 9500 kvinner og menn i alderen 50 til 65 år er fulgt i gjennomsnitt nesten 15 år.

Og tallenes tale fra forskerne ved Universitetet i København er klare:

  • Overvekt eller fedme definert som BMI på 30 eller mer gir 5,8 ganger høyere risiko for type 2-diabetes sammenlignet med normalvektige.
  • Risikoen ved overvekt og fedme samt en uhensiktsmessig livsstil er høy, uavhengig av genetikk.
  • Personer i gruppen som defineres som genetisk høyrisiko har to ganger høyere risiko for type 2-diabetes sammenlignet med dem som defineres i gruppen med lav genetisk risiko.
  • Personer som defineres å ha en uhensiktsmessig livsstil har 20 prosents høyere risiko for type 2-diabetes sammenlignet med dem som defineres å ha en gunstig livsstil.

Velkjente risikodefinisjoner
Genetisk risiko ble beregnet ut fra en genetisk risikoscore (GRS) basert på 193 genetiske varianter som er sterkt assosiert med type 2-diabetes. GRS ble stratifisert i lav risiko (de 20 prosent laveste), middels risiko  (de 60 prosent i midten) og høy risiko (de 20 prosent høyeste).

Professor Anne Karen Jenum Foto: Julie Kalveland

Definisjonen på en hensiktsmessig livsstil i studien er at personen er ikke-røyker, har et moderat alkoholforbruk, trener regelmessig og har et helsefremmende kosthold. Personer som bare har en eller ingen av faktorene nevnt foran defineres å ha en uhensiktsmessig livsstil, mens personer med noen men ikke alle av de helsefremmende faktorene ble definert å ha en middels risiko for type 2-diabetes.

- Må forebygge tidlig 
De danske forskerne konkluderer med at studien dokumenterer at overvekt og fedme er den viktigste risikofaktoren for type 2-diabetes og understreker betydningen av tiltak mot overvekt som det aller viktigste forebyggende tiltaket.

– Denne studien viser at uansett hvilke gener du er født med, så er det viktig å opprettholde en normal vekt og unngå fedmeutvikling, sier professor Anne Karen Jenum, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo til Dagens Medisin.

Og hun legger til:

–  I praksis betyr dette at en sunn livsstil er viktig for alle, men spesielt viktig for dem med gener som gir høy risiko for type 2-diabetes. Dette viser hvor viktig det er å forebygge tidlig i livet slik at vi unngår overvekt og da også type 2-diabetes senere i livet.

Mer enn 400.000
Type 2- diabetes er globalt sett en hyppig forekommende sykdom og en av de mest sentrale faktorene for sykdomsbyrde i verden. Rundt 425 millioner mennesker i alderen 20 til 79 år har type 2-diabetes. Antallet er estimert til å bli rundt 600 millioner i 2045.

I Norge har rundt 200.00 personer kjent type 2-diabetes. Det kan være mørketall, men andelen som har udiagnostisert sykdom er lavere enn tidligere antatt. Et anslag fra Tromsøundersøkelsen viser at mellom 25.00 og 50.00 personer i Norge kan ha en uoppdaget type 2-diabetes.

Dagens Medisin dekker den europeiske diabeteskongressen EASD 2019 hele denne uken. Følg med på dagensmedisin.no for vitenskapelige nyheter og analyse fra norske forskere som er på kongressen.

Powered by Labrador CMS