TIL VURDERING: Den ferske kommunal- og distriktsministeren, Bjørn Arild Gram, vil ikke kommentere lovforslaget. Hans statsrådkollega Ingvild Kjerkol sier at hun vil komme tilbake til forslaget når det er vurdert. Foto: Vidar Sandnes

TIL VURDERING: Den ferske kommunal- og distriktsministeren, Bjørn Arild Gram, vil ikke kommentere lovforslaget. Hans statsrådkollega Ingvild Kjerkol sier at hun vil komme tilbake til forslaget når det er vurdert.

Foto: Vidar Sandnes

Har ikke svar på hva som vil skje med e-helse-lovforslag

Kommunalminister Bjørn Arild Gram vil ikke kommentere lovforslaget som han raste mot få dager før han ble statsråd. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier at hun vil se på forslaget.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Da Solberg-regjeringen offentliggjorde statsbudsjettet for 2022 den 12. oktober, ble det samtidig fremmet et lovforslag for Stortinget om endringer i pasientjournalloven og forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren.

KS raste over forslaget, som de også tidligere hadde gjort da forslaget var på høring.

– Vi legger til grunn at en ny regjering ikke går videre med et forslag som i flere omganger har vekket enorm motstand i kommunal sektor og bryter med alle prinsipper for styring og finansiering av både kommune og stat, fyrte styreleder Bjørn Arild Gram i KS løs i Dagens Medisin.

To dager etter fremleggelsen var Gram utnevnt som ny kommunal- og distriktsminister i Jonas Gahr Støres regjering.

«Ingen kommentar»

Dagens Medisin har forespurt statsråden om han fortsatt har samme syn på saken, og om han vil ta initiativ til at lovforslaget trekker samt at «dette omtales og ivaretas i tilleggsproposisjonen», slik han ga uttrykk for før han gikk inn i sin nye rolle.

Kommunikasjonsavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) opplyser på e-post om at Helse- og omsorgsdepartementet er ansvarlig departement for dette lovforslaget.

«Statsråden har byttet rolle, og har derfor ingen kommentarer til dette utover å henvise til HOD som ansvarlig departement,» heter det fra KMD.

– Vil se på det

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol skriver i en e-post at hun er klar over forslaget som er lagt på bordet.

– Jeg har merket meg at det er fremmet en lovproposisjon med forslag til endringer i pasientjournalloven om bruk av, og betaling for forvaltning og drift av e-resept, kjernejournal, helsenorge og helsenettet, skriver Kjerkol.

– Jeg vil se på dette og komme tilbake når vi har vurdert forslaget.

Dagens Medisin har spurt statsråden om når hun vil konkludere i saken og om lovforslaget vil bli tema i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet som skal legges frem av den nye regjeringen.

– Jeg vil komme tilbake når jeg sett på saken, er det korte svaret fra statsråden.

Powered by Labrador CMS