POSITIV: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mener rapporten viser et offensivt leverandørmarked. Her avbildet i forbindelse med Folkehelsemeldingen.
POSITIV: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mener rapporten viser et offensivt leverandørmarked. Her avbildet i forbindelse med Folkehelsemeldingen.

Fersk rapport: Elektroniske pasientjournaler har blitt bedre og mer fleksible

En rapport på oppdrag for direktoratet for e-helse om det norske leverandørmarkedet for elektroniske pasientjournalløsninger (EPJ) viser at markedet har utvidet seg siden 2014, og er mer fleksibelt for kundene, med tanke på å velge løsninger som passer deres behov.

Publisert

Analyseselskapet Gartner har gjennomført markedssanalysen på oppdrag for direktoratet for e-helse.

Målet med rapporten var å gi en oppdatert oversikt over dagens leverandørmarked, og er basert på svar leverandører ga i en spørreundersøkelse utført i perioden mellom desember 2022 og februar 2023.

Funnene fra undersøkelsen er sammenlignet med en lignende undersøkelse gjennomført i 2014.

Rapporten finner blant annet at det norske markedet har utvidet seg med nye leverandører, og at det i markedet finnes et bredt spekter av løsninger som retter seg mot ulike behov, samt at det er økt interesse fra utenlandske leverandører å gå inn i markeder.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mener at rapporten gir et bilde av et offensivt marked.

– Det er godt nytt for kommuner og helseforetak som har behov for bedre digitale journalløsninger, uttaler Kjerkol i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS