I SPISSEN: Overlege og professor Odd Terje Brustugun ved Drammen sykehus og Universitetet i Oslo skal lede den nye studien. Foto: Vidar Sandnes

I SPISSEN: Overlege og professor Odd Terje Brustugun ved Drammen sykehus og Universitetet i Oslo skal lede den nye studien.

Foto: Vidar Sandnes

Starter lungekreft-studie med norsk kreftvaksine

En ny studie skal undersøke effekten av norske Ultimovacs sin kreftvaksine i behandling av lungekreft.

Publisert

Kreftvaksinen UV1 er utviklet av forskere ved Oslo universitetssykehus. Det er en immunstimulerende vaksine som testes ut sammen med annen kreftbehandling med mål om å øke effekten av behandlingen.

For kort tid siden ble vaksinen spesielt valgt ut til å få en fremskyndet evaluering av amerikanske legemiddelmyndigheter (FDA) for bruk av vaksinen som tillegg til sjekkpunkthemmere i behandlingen av malignt melanom.

Nå starter en studie hvor vaksinen skal prøves ut innen ikke-småcellet lungekreft.

Drammen sykehus står ansvarlig for studien som vil innebære at vaksinen prøves ut på den største sykdomskategorien så langt, ifølge selskapet Ultimovacs.

Kun norske pasienter

I LUNGVAC skal UV1 benyttes i kombinasjon med sjekkpunkthemmeren pembrolizumab.

138 pasienter ved åtte til ti kliniske sentre i Norge skal innrulleres i studien som har planlagt oppstart i første halvdel av 2022. Kun norske pasienter skal delta i denne studien.

Overlege og professor Odd Terje Brustugun skal lede studien. Han viser til at ikke-småcellet lungekreft er en viktig årsak til prematur død og at sjekkpunkthemmere som pembrolizumab har ført til en endret behandling.

– LUNGVAC-studien vil vise om kombinasjonen av UV1 og pembrolizumab kan forbedre fremtidsutsiktene for pasientene ytterligere. 

Powered by Labrador CMS