I SPISSEN: Overlege og professor Odd Terje Brustugun ved Drammen sykehus og Universitetet i Oslo skal lede den nye studien.

Foto: Vidar Sandnes

Starter lungekreft-studie med norsk kreftvaksine

En ny studie skal undersøke effekten av norske Ultimovacs sin kreftvaksine i behandling av lungekreft.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Kreftvaksinen UV1 er utviklet av forskere ved Oslo universitetssykehus. Det er en immunstimulerende vaksine som testes ut sammen med annen kreftbehandling med mål om å øke effekten av behandlingen.

For kort tid siden ble vaksinen spesielt valgt ut til å få en fremskyndet evaluering av amerikanske legemiddelmyndigheter (FDA) for bruk av vaksinen som tillegg til sjekkpunkthemmere i behandlingen av malignt melanom.

Nå starter en studie hvor vaksinen skal prøves ut innen ikke-småcellet lungekreft.

Drammen sykehus står ansvarlig for studien som vil innebære at vaksinen prøves ut på den største sykdomskategorien så langt, ifølge selskapet Ultimovacs.

Kun norske pasienter

I LUNGVAC skal UV1 benyttes i kombinasjon med sjekkpunkthemmeren pembrolizumab.

138 pasienter ved åtte til ti kliniske sentre i Norge skal innrulleres i studien som har planlagt oppstart i første halvdel av 2022. Kun norske pasienter skal delta i denne studien.

Overlege og professor Odd Terje Brustugun skal lede studien. Han viser til at ikke-småcellet lungekreft er en viktig årsak til prematur død og at sjekkpunkthemmere som pembrolizumab har ført til en endret behandling.

– LUNGVAC-studien vil vise om kombinasjonen av UV1 og pembrolizumab kan forbedre fremtidsutsiktene for pasientene ytterligere. 

Powered by Labrador CMS