– Dagens Medisin skulle være først med nyhetene

I 1998 ble Dagens Medisin legenes avis, som skulle gi blaffen i pasienten.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Den første utgaven ble utgitt 29. oktober 1998. På forsiden den gangen slo sjefredaktør Lottelise Folge og hennes stab opp saken «Viagra godkjent for salg i Norge».

Dagens papirutgave – nummer 19/2018 – markerer 20 årsjubileet for Dagens Medisin som uavhengig nyhetsavis for helsevesenet i Norge.

«Gi blaffen i pasienten»
– Dagens Medisin skulle være en ledende nyhetsavis for Helse-Norge. Nyheter var sentralt, og vår målgruppe var først og fremst leger. Dette var et svensk konsept – og hadde allerede startet i Sverige og i Danmark like før oss. Den svenske redaktøren hadde laget en plakat hvor det sto: «Skit i patienterna». Vi ville gjerne også ha med sykepleierne, men legene trykket oss mer til sitt bryst enn det sykepleierne gjorde. De var mer skeptiske, forteller Folge om starten i oktober for 20 år siden.

Hans Petter Strifeldt var – sammen med Tine Dommerud og Kjell Arne Bakke – de tre journalistene som ble ansatt fast i avisen. Redaksjonssjef var avdøde Georg Parmann, og Gaute Iversen var ansvarlig for redigering og layout.

– Viagra var i tiden. Det var «den spanske flue» som ble et dokumentert, godkjent legemiddel. Det var knyttet mye moral til dette legemiddelet. Vi visste at en godkjenning var nært forestående, og vi var opptatt av å være det mediet som sprakk denne nyheten. Det klarte vi – nesten, forteller Strifeldt, med et smil.

– Vi hadde alliert oss med Dagsrevyen, og hadde mottakelse i våre redaksjonslokaler i Lille Grensen i Oslo. Vi hadde leid en tv, men fikk ikke opp bildet på grunn av de tykke veggene i lokalene. Men det viste seg at det ikke var så farlig fordi en veldig «ivrig» informasjonssjef i Pfizer hadde klart å «selge inn» denne nyheten for Dagsrevyen noen timer før vi kom på lufta. Da er jo reglene sånn at har man fått informasjonen fra et annet sted, trenger man ikke å sitere. Men dette var veldig viktig for oss: Vi skulle være først ute – og gode – på nyheter. Da ble sitering i aviser, radio og tv veldig viktig. Dette synes jeg vi klarte ganske bra, vi hadde veldig dyktige journalister, legger Folge til.

Persona non grata
– Hvordan ble Dagens Medisin mottatt av Helse-Norge i 1998?

– Vi var jo selvsagt spent, men vi opplever at vi fikk gode tilbakemeldinger. Vi fulgte legenes hverdag veldig tett, også gjennom Legeforeningen. Så jeg opplevde at Dagens Medisin ble tatt vel imot. Så var det noen opp- og nedturer underveis, men i all hovedsak oppturer, sier Strifeldt.

– Dagens Medisin ble en konkurrent til Legeforeningen og Tidsskriftet?

– Ja, Legeforeningen har jo et flott tidsskrift og er noe annet enn Dagens Medisin, som er en nyhetsavis. Samtidig hadde vi en konkurranseflate opp mot annonser. Jeg er blitt fortalt at jeg var «persona non grata» i Legeforeningen en periode fordi de var veldig sint på Dagens Medisin. Vi fikk også høre da vi skulle prøve å intervjue lederen av Overlegeforeningen, at vi hadde «ingenting med å bry oss med det indre livet i Legeforeningen».

Utviklingen siden 1998
Hans Petter Strifeldt forlot journalistikken til fordel for en karriere i legemiddelindustrien. Han er i dag kommunikasjonsdirektør i MSD.

– Fra mitt legemiddelståsted er det interessant å se hvordan det i 1998 handlet mye om primærhelsetjenesten, som Viagra og kolesterol- og blodtrykkssenkende medikamenter. I dag – 20 år etter – snakker vi om immunterapi og debatten handler ofte om sykehuslegemidler. Det er dessuten blitt en mye strammere styring av helsetjenesten, på godt og vondt. Men blar vi gjennom Dagens Medisin – også den første utgaven i 1998 – ser vi at det handlet om fastlegeordningen også da, sier Strifeldt.

– En ting som har utviklet seg mye siden 1998, er selvsagt nettet. Jeg insisterte på å ha en nettutgave av Dagens Medisin, selv om vi ikke tjente så mye på det – eller kanskje hadde ressursene til det, supplerer Folge.

Perspektivmeldingen
– Hva blir det viktigste for Helse-Norge de kommende 20 år?

– Perspektivmeldingen gir et godt innblikk i hva vi kan forvente oss, både når det gjelder befolkningsutvikling, andelen av eldre og det faktum at ingen ting vokser inn i himmelen, ikke heller helsebudsjettene. Således blir den store utfordringen å tilby en helsetjeneste som befolkningen opplever at har høy nok kvalitet, sier Strifeldt.

– Det opptar meg mye hvordan Helse-Norge styres. Så er det krevende å komme opp med bedre styringsmodeller. Men jeg må si at sånn det har blitt nå, hvor alt begynner med «hva koster dette», så går dette på en urimelig måte utover alvorlig syke mennesker, personer som «har gått seg vill i helsevesenet». Det betyr ikke at jeg mener at vi ikke skal være opptatt av kostnader. Tilbudet til disse personene er ikke godt nok, sier Folge – som i dag jobber i Norsk Pasientforening.

Legeforeningen: Greit forhold
Til uttalelsene fra Folge om Dagens Medisins forhold til Legeforeningen, sier Hans Petter Aarseth, president i Legeforeningen i perioden 1996–2001, følgende:

– Det kan godt hende at det var episoder hvor det var litt temperatur i forholdet til Dagens Medisin. Og noen enkeltepisoder kan det jo ha vært, selv om jeg ikke kjenner til noen. På generelt grunnlag vil jeg si at det ikke var noe lunkent forhold mellom Legeforeningen og Dagens Medisin, tvert imot.

Se videointervju med Lottelise Folge og Hans Petter Strifeldt ovenfor i saken.

Powered by Labrador CMS