– Apati og frustrasjon over IKT-ståa i helsevesenet

DMTV: Tålmodigheten blir satt på prøve når det kommer til manglende IKT-løsninger i helsevesenet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

3D-PRINT: Kjartan Olofsson har fått laget en 3D-statue av seg selv. Han beskriver 3D-som totalt unyttig, og som noe som ikke har en plass i helsevesenet med det første. – Selv ikke kona mi ville ha denne, sier han.

      
        Foto: Lasse Moe
3D-PRINT: Kjartan Olofsson har fått laget en 3D-statue av seg selv. Han beskriver 3D-som totalt unyttig, og som noe som ikke har en plass i helsevesenet med det første. – Selv ikke kona mi ville ha denne, sier han. Foto: Lasse Moe

OSLO SPEKTRUM (Dagens Medisin): Hvordan kan man forvente at leger og sykepleiere skal involvere seg i e-helsearbeidet og IKT - når det fortsatt er langt igjen til man får felles løsninger og det fortsatt sendes hundretusener av henvisninger per post?

Vi spør Kjartan Olafsson, Christine Bergland og Eivind Valestrand om dette i ukens TV-debatt. Vi møtte dem på e-helse-konferansen EHIN 2017 i Oslo tidligere denne uken.
Legeforeningens Kjartan Olafsson, som også er visepresident i UEMO, den europeiske allmennlegeforeningen, mener helsepersonell er godt på vei til å involveres i e-helsearbeidet.

– Vi er med i alle nivåer, i EPJ-løftet i almennpraksis og i najsonale styrer. Men det er et fortløpende arbeid å få plass ved bordet der avgjørelsene tas. Først og fremst må vi få en god dialog med dem som utvikler løsningene, sier han.

Direktør i Direktoratet for e-helse, Christine Bergland, viser til at også hun, i likhet med alle andre aktører, er svært utålmodig etter å få på plass løsninger som fungerer.

– Hvordan skal leger og sykepleiere kunne engasjere seg i IKT og e-helsearbeid når man mangler grunnlag?

– Sykepleiere og leger er delvis frustrerte, og litt apatiske over situasjonen. Menge av dem vet ikke hvilke enorme muligheter de kunne fått. Og vi ønsker å bidra til en mobilisering av grasrota.

Leder i Norsk medisinstudentforening, Eivind Valestrand, sier nyutdannede leger opplever en diskrepans mellom forventninger og det som faktisk møter dem.

– Vi starter å jobbe der vi burde vært for ti år siden, konstaterer han.

Se hele debatten øverst i saken

Powered by Labrador CMS