– Det er fare for at kvinner ikke får godt nok helsetilbud

Arbeiderpartiet er bekymret for at sykdommer og tilstander som rammer kvinner, blir lavere prioritert i helsetjenesten.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Onsdag, dagen før den internasjonale kvinnedagen, benyttet Arbeiderpartiet spørretimen på Stortinget til å stille helseminister Bent Høie (H) og andre statsråder til veggs om regjeringens håndtering av kvinnehelse.

Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, mener regjeringen ikke gjør nok for å utjevne kjønnsforskjellene i helsetjenesten.

– Vi er bekymret for at kvinnehelse og tradisjonelle kvinnesykdommer ikke har samme status i helsetjenesten. Det er en fare for at kvinner ikke får et godt nok helsetilbud, og at forskningsinnsatsen og det vi prioriterer av investeringer for å utvikle helsetjenesten, ikke reflekterer dette godt nok, sier Kjerkol i DMTV-debatten.

Foruten sykdommer som migrene og spiseforstyrrelser, trekker Ap-politikeren frem tilbudet til fødende kvinner. Hun er bekymret for at regjeringens planlegging av nye sykehus fører til at nybakte mødre må sendes hjem for tidlig.

– Satses mer enn noensinne
Stortingspolitiker Marianne Synnes (H) avviser påstanden om at regjeringens politikk svekker barselstilbudet, og peker blant annet på at regjeringen i seneste statsbudsjett øremerket 20 millioner til å styrke jordmortjenesten i kommunene. Synnes mener for øvrig at kvinneperspektivet i helseforskningen er sterkere enn noensinne.

– Det har aldri vært satset så mye på kvinneforskning og kvinneperspektivet som nå – det er bare å spørre Forskningsrådet om hvilke midler som er tildelt og hvilke prosjekter som er satt i gang. Så jeg kjenner meg ikke helt igjen i kritikken fra Arbeiderpartiet. Det er flott hvis de vil gjøre enda mer på området, men det hadde de anledning til i forrige periode, sier Synnes.

Se hele DMTV-debatten i toppen av artikkelen.

Vil fange opp kjønnsforskjeller i registre
Under spørretimedebatten på onsdag påpekte stortingsrepresentant Masud Gharahkhani (Ap) at sykdommer som primært rammer kvinner – som for eksempel fibromyalgi, angst, anoreksi, eggstokkreft og lårhalsbrudd – har lavere status blant leger og brukerorganisasjoner enn sykdommene som primært rammer menn. Gharahkhani avkrevde helseminister Bent Høie svar om hva regjeringen gjør for å bekjempe denne skjevheten.

Helseministeren svarte blant annet at Helsedirektoratet har fått i oppdrag å sikre at «kjønnsspesifisitet er omtalt i alle faglige retningslinjer og veiledninger der dette er relevant», samt å utvikle en metode for at likestilling i helsetjenesten fanges opp i helseregistrene.

Grillet statsrådene
Her er resten av Ap-politikernes spørsmål om kvinnehelse til Solberg-regjeringens statsråder:

  • Jonas Gahr Støre spurte helseministeren om hva regjeringen vil gjøre for oppnå FNs bærekraftmål om at mødre-dødeligheten innen 2030 skal reduseres til under 70 per 100.000 levendefødte barn på verdensbasis.
  • Torstein Tvedt Solberg ytret bekymring for at det planlagte nye sykehuset i Stavanger vil gi et dårligere barseltilbud. Solberg spurte helseministeren om hva han gjør for å sikre at helsefaglige hensyn kommer foran økonomiske hensyn i barseltilbudet.
  • Ingvild Kjerkol pekte på lange ventetider for personer med spiseforstyrrelser. Hun spurte helseministeren om hvorvidt han er trygg på at disse pasientene får hjelp i tide.
  • Åsmund Aukrust viste til at migrene først og fremst rammer kvinner i arbeiderklassen, og spurte hva helseministeren gjør for å bedre situasjonen for disse pasientene.
  • Zaineb Al-Samarai pekte på at sæddonasjon er tillatt, mens eggdonasjon ikke er det. Hun spurte helseministeren om han mener morens genetiske tilknytning til barnet er viktigere enn farens.
  • Lise Christoffersen viste til varsler om unge sykepleiere som ikke orker å jobbe heltid, ettersom sykehus benytter seg av unntak om arbeidstid og hviletid. Hun spurte arbeidsminister Anniken Hauglie (H) om statsråden vil gå gjennom regler og praksis for å tilrettelegge bedre for heltidsstillinger.
  • Tore Hagebakken spurte om hva eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen gjør for at kvinner ikke blir nødt til å ta større forsørgeransvar enn menn hvis de har pleietrengende personer i familien.
  • Tuva Moflag påpekte at eldreministeren har varslet tøffere turnus i eldreomsorgen, og spurte hva statsråden ville foreta seg for å gi de ansatte en bedre arbeidshverdag og få ned sykefraværet.
Powered by Labrador CMS