DM Arena Digital Lungekreft & screening

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Se møtet live her:

NB! Nelson-studien om lungekreftscreening er publisert og kan leses i New England Journal of Medicine. Les også om studien i Dagens Medisin.

16.00-16.05: Velkommen, ved Lasse Moe, journalist i Dagens Medisin

16.05-16.20: Persontilpasset medisin – hvordan er veien videre for lungekreftpasientene?

Åslaug Helland, overlege / forsker ved OUS Radiumshospitalet og professor ved UiO

16.20-16.35: Lungekreftpasientene lever lenger - er det kapasitet til å tilby optimal behandling og oppfølging?

Bjørn Henning Grønberg, overlege St.Olavs Hospital og professor NTNU (deltar via zoom)

16.35-16.50: LIS-anbefalingene på lungekreft: Et kritisk blikk på beslutningssystemet

Odd Terje Brustugun, overlege ved Drammen Sykehus og leder av Norsk lungecancergruppe (deltar via zoom)

16.50-17.05: Hvordan blir innføring av nasjonal lungekreftscreening?

Haseem Ashraf, overlege ved Ahus og førsteamanuensis ved klinikk for indremedisin og laboratoriefag, UiO

17.05-17.20: NELSON-trial – what do we know after the study is published?

Harry J. de Koning, MD, PhD, Erasmus Medical Center i Rotterdam og førsteforfatter på NELSON-studien. (deltar via zoom)

17.20-17.30: Q/A about NELSON with Harry J. de Koning

Lars Fjellbirkland, overlege ved Lungeavdelingen på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Haseem Ashraf, overlege ved Ahus og førsteamanuensis ved klinikk for indremedisin og laboratoriefag, UiO

Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret

17.30-18.00: Debatt: Hva er de store utfordringene med å innføre screening?  

del 1:

Lars Fjellbirkland, overlege ved Lungeavdelingen på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Haseem Ashraf, overlege ved Ahus og førsteamanuensis ved klinikk for indremedisin og laboratoriefag, UiO

Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret

del 2:

Tuva Moflag (Ap) – medlem av Helse- og omsorgskomiteen

Mats Kirkebirkeland (H), vararepresentant i Helse- og omsorgskomiteen

Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen

Powered by Labrador CMS