Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
torsdag 26. november 2020

DM Arena Digital Lungekreft & screening

Dette DM Arena-møtet er nå planlagt som et digitalt møte. De som melder seg på vil motta link for påmelding.

Faglig program fra kl. 16.00 - 18.00

www.dagensmedisin.no 

 

Det vil ligge opptak i etterkant av møtet så snart dette er klart.

 

Når

26. november 2020 Kl. 16.00 - 18.00
Registrering fra 15.45

Hvor

www.dagensmedisin.no

Program

Se møtet live her:

 

 

NB! Nelson-studien om lungekreftscreening er publisert og kan leses i New England Journal of Medicine. Les også om studien i Dagens Medisin.

 

16.00-16.05: Velkommen, ved Lasse Moe, journalist i Dagens Medisin

16.05-16.20: Persontilpasset medisin – hvordan er veien videre for lungekreftpasientene?

Åslaug Helland, overlege / forsker ved OUS Radiumshospitalet og professor ved UiO

 

16.20-16.35: Lungekreftpasientene lever lenger - er det kapasitet til å tilby optimal behandling og oppfølging?

Bjørn Henning Grønberg, overlege St.Olavs Hospital og professor NTNU (deltar via zoom)

 

16.35-16.50: LIS-anbefalingene på lungekreft: Et kritisk blikk på beslutningssystemet

Odd Terje Brustugun, overlege ved Drammen Sykehus og leder av Norsk lungecancergruppe (deltar via zoom)

 

16.50-17.05: Hvordan blir innføring av nasjonal lungekreftscreening?

Haseem Ashraf, overlege ved Ahus og førsteamanuensis ved klinikk for indremedisin og laboratoriefag, UiO

 

17.05-17.20: NELSON-trial – what do we know after the study is published?

Harry J. de Koning, MD, PhD, Erasmus Medical Center i Rotterdam og førsteforfatter på NELSON-studien. (deltar via zoom)

 

17.20-17.30: Q/A about NELSON with Harry J. de Koning

Lars Fjellbirkland, overlege ved Lungeavdelingen på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Haseem Ashraf, overlege ved Ahus og førsteamanuensis ved klinikk for indremedisin og laboratoriefag, UiO

Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret

 

17.30-18.00: Debatt: Hva er de store utfordringene med å innføre screening?  

del 1:

Lars Fjellbirkland, overlege ved Lungeavdelingen på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Haseem Ashraf, overlege ved Ahus og førsteamanuensis ved klinikk for indremedisin og laboratoriefag, UiO

Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret

del 2:

Tuva Moflag (Ap) – medlem av Helse- og omsorgskomiteen

Mats Kirkebirkeland (H), vararepresentant i Helse- og omsorgskomiteen

Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen

Sponsorer