POTENSIAL: – Det er en kjensgjerning nå at ketamin har vist seg å ha stort behandlingspotensial for mennesker vi ellers ikke når med konvensjonell behandling, sier avdelingssjef Ingmar Clausen. Foto: Sykehuset Østfold

POTENSIAL: – Det er en kjensgjerning nå at ketamin har vist seg å ha stort behandlingspotensial for mennesker vi ellers ikke når med konvensjonell behandling, sier avdelingssjef 

Foto: Sykehuset Østfold

Mener flere sykehus bør tilby ketamin-behandling: – Dette er mennesker som er desperate

– Medikamentet er ikke farlig og har god effekt på terapiresistent depresjon, hos pasienter som over flere år har forsøkt annen behandling uten effekt, sier Ingmar Clausen, avdelingssjef ved DPS Nordre Østfold. 

Er det en ubevisst diskriminering av pasienter med psykiske lidelser som gjør at norske myndigheter ikke godkjenner bruk av ketamin mot selvmordstanker og depresjon? spør tre kronikkforfattere i et innlegg i Aftenposten

Dokumentasjonen på effekt og sikkerhet ved bruk av ketamin mot selvmordstanker og depresjon er god nok, mener Lars Lien, leder i Norsk psykiatrisk forening, Ingmar Clausen, spesialist i psykiatri ved Sykehuset Østfold og Jørgen G. Bramness, professor på UiT - Norges arktiske universitet. 

De viser til at det for ett år siden ble søkt om at de regionale helseforetakene skulle godkjenne ketamin som behandling ved alvorlig depresjon. Saken skal behandles først i 2024.

«Det er ikke bra at pasientene må vente på dette», understreker de.

– Det er en kjensgjerning nå at ketamin har vist seg å ha stort behandlingspotensiale for mennesker vi ellers ikke når med konvensjonell behandling, sier Clausen til Dagens Medisin. 

 

– Politiske betraktninger

Clausen, som er avdelingssjef ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Nordre Østfold, peker på utenlandske rapporter og sier at det er ingenting å tape ved å begynne å utforske denne behandlingsmuligheten videre.

– Beslutningsforum vil vente enda ett år før en ny vurdering skal gjøres. Her blander det seg sikkert også noen politiske betraktninger inn.  

I dag er Moss DPS den eneste offentlige klinikken i landet hvor behandlingen gis i stor skala, forklarer avdelingssjefen. 

Antall pasienter som har fått behandlingen ved DPS i Moss er mellom 150 og 200, ifølge Clausen. Ventetiden er opptil ni måneder.

Ketamin-behandlingen ved sykehuset gis intravenøst. På sykehusets egne sider skriver de at ketamininfusjonene er en utprøvende terapi og pasienter blir gjort kjent med risikoen for at den ikke virker hos alle og at det heller ikke er oversikt over langtidseffekter på depresjon.

Et av de viktigste ankepunktene mot ketamin har vært ruseffekten og avhengighetsrisiko, skriver kronikkforfatterne, og forklarer at ketamin brukes som rusmiddel i noen sammenhenger.

«Men en slik bruk kan ikke være et argument mot å gi adekvat behandling når denne er evidensbasert. Det er som om vi lar være å bruke morfin, benzodiazepiner, sentralstimulerende eller cannabisrelatert medisin når dette er riktig behandling», utdyper de i kronikken.  

 

– Uforståelig

– Jeg, som avdelingssjef og overlege, skal liksom bære dette ansvaret for nasjonen. Vi får pasienter fra hele landet. Så spørsmålet er om ikke tidspunktet har kommet for at flere sykehus prøver ut behandlingen, som har vist overbevisende resultater i utlandet, og ikke overlater det til et lokalt DPS, sier Clausen. 

Han forklarer at pasientene som får denne behandlingen har forsøkt annen behandling over flere år, uten effekt. 

– Dette er mennesker som er kjempedesperate og det er uforståelig at man ikke støtter mer opp under dette. Beslutningsforum for nye metoder i de regionale helseforetakene ønsker å vente enda minst ett år før de tar stilling til om de kan godkjenne denne behandlingen, og det vil i så fall ta enda mer tid før man vil kunne starte å behandle pasienter.

Clausen mener at man har godt nok beslutningsgrunnlag til å innføre metoden. 

– Vi ber om at man ikke lar det henge i løse lufta. Det er frustrerende nok at man ikke får hjulpet alle pasientene. Nå har vi faktisk et egnet medikament som ikke tas i bruk. Innen somatikk er man tilsynelatende raskere med å prøve ut nye behandlinger, selv om erfaringsgrunnlaget kan være mye mer spinkelt.

Avdelingssjefen trekker også fram utfordringer knyttet til innføring av legemiddelet. 

– Det et utrolig strengt regelverk knyttet til å få denne typen legemidler inn i Norge. Preparatene må krysse flere landegrenser før de kan importeres til Norge. Dette medfører mye byråkrati og enorme kostnader.

Les også: – Vi tenker i stor grad at én type behandling passer for alle

 

Ketamin-behandling stoppet

Bruk av ketamin i behandling av alvorlig depresjon har vært omtalt i media de siste årene. 

– Jeg fikk livet tilbake, og klarte å se gleden ved ting for første gang på lenge, fortalte Cleary Helene Ødegaard til TV2, etter å ha fått behandling ved Sykehuset Østfold, som en av de første pasientene våren 2021.

Ved Universitetssykehuset i Nord-Norge fikk pasienter ketamin-behandlingen stoppet i 2022 da sykehusledelsen oppdaget at overlege Andreas Wahl Blomkvist hadde gitt pasientene legemiddelet. 

Til TV2 uttalte Blomkvist at flere av pasientene tidligere hadde forsøkt opptil seks forskjellige antidepressiver, uten at det hadde hatt virkning.

– Dette er en veldig ny og spennende behandling, men effekten og risikoen ved behandlingen er ikke godt nok kartlagt, uttalte fagsjef Håkon Lindekleiv ved UNN, til TV2. 

En rapport fra Statens helsetilsyn slo fast at en psykiater og ledelsen ved sykehuset i Ålesund brøt loven, da en rekke alvorlig syke pasienter ble del av det tilsynet definerte som et forskningsprosjekt uten godkjenning, ifølge Sunnmørsposten. Totalt 82 pasienter skal ha fått legemiddelet. 

 

MDMA og psilocybin mot depresjon

I 2023 deltar i Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) sine forskningsprosjekter hvor de tester MDMA ved alvorlig posttraumatisk stresslidelse (PTSD), i tillegg til en egeninitiert studie med MDMA mot depresjon. Sistnevnte studie har de allerede startet.   

– Videre kommer snart en fase-3 studie, en stor studie i USA og Europa med psilocybin for behandlingsresistent depresjon. DPS Nordre Østfold skal være et av utprøverstedene for studien de neste årene.

At Moss DPS er den eneste offentlige klinikken som tilbyr ketaminbehandlingen i stor skala, handler om tilfeldigheter og valg man gjør når man først får muligheten, ifølge avdelingssjefen.

– Det er en fordel å være et lite team som er motivert og drevet av genuin nysgjerrighet, sammenlignet med store forskerteam som gjerne fremstår som mindre fleksible, avslutter han. 

I en tidligere versjon av denne saken stod det at legemiddelmyndighetene i USA og i Storbritannia har godkjent ketamin til behandling av depresjon. Ingen land har godkjent ketamin-infusjon til behandling av depresjon, dette gis utenfor godkjent indikasjonsområde. 

Powered by Labrador CMS