ALVORLIG SITUASJON: – Det er problematisk at Direktoratet for e-helse ikke vet hvem disse fastlegene som tester er, sier direktør for e-helse i IKT Norge, Nard Schreurs. Han karakteriserer situasjonen som alvorlig. Arkivfoto.  Foto:
ALVORLIG SITUASJON: – Det er problematisk at Direktoratet for e-helse ikke vet hvem disse fastlegene som tester er, sier direktør for e-helse i IKT Norge, Nard Schreurs. Han karakteriserer situasjonen som alvorlig. Arkivfoto. Foto:

Fiktive opplysninger i pasientjournaler: – Må vite hvor stor skaden er

– Det er snakk om å legge inn informasjon i nasjonal infrastruktur, og det er ganske alvorlig, sier IKT Norge-direktør.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Som Dagens Medisin skriver er det er blitt oppgitt virkelige personnummer når fastleger skulle gjøre tester i elektronisk pasientjournal – EPJ.  

Dette har medført at fiktive opplysninger er lagt inn i tilfeldige innbyggeres pasientjournaler.  

En innbygger som ikke hadde vært hos lege eller på sykehus på mange år, hadde likevel fått en lang og omfattende besøkshistorikk i Kjernejournal og mange aktive resepter fra ulike rekvirenter fra flere steder i Norge.

Han hadde også mottatt frikort - uten å ha hatt et eneste møte med den norske helsetjenesten.

Les mer her: Testet journalsystem med virkelige personnummer

Direktør i Direktoratet for e-helse, Christine Bergland, sa søndag til Dagens Medisin at  det er «en grunnleggende regel» at man ikke skal teste live. Men de har ingen oversikt over hvilke, eller hvor mange, fastleger som har gjort dette, ifølge Bergland, direktør for Direktoratet for E-helse. Hun kan ikke svare på om noen har fått feil utlevering fra apoteket.

Direktør for eHelse og smart tech i IKT Norge, Nard Schreurs, karakteriserer situasjonen som alvorlig, fordi det er snakk om å legge inn informasjon i nasjonal infrastruktur:

– Her har Direktoratet for e-helse tydeligvis ikke full oversikt. Det er viktig å vite hvor stor skaden egentlig er.  I utgangspunktet er det ganske krise at slike ting skjer i sentrale helsesystemer. Men vi vet at det skjer feil, både i analoge og digitale systemer, så omfanget er viktig for å vurdere hvor alvorlig det er, sier Schreurs til Dagens Medisin

– Det er problematisk at direktoratet ikke vet hvem disse fastlegene som tester er. Fastlegene har lenge hatt sine egne lukkede systemer med sine egne rutiner. Nå er de koblet opp mot nasjonale systemer som Kjernejournal og eResept.

– Har kanskje undervurdert opplæringen
– Det kan hende en del av dem ikke har forstått alvoret av digital sikkerhet, og kanskje har dårlige rutiner, sier han.

– Og muligens har Direktoratet for e-helse undervurdert opplæringsbiten i dette. Selv om det er vanskelig å få tak i tusenvis av leger, burde det vært tydeligere rutiner. Det er snakk om å legge inn informasjon i nasjonal infrastruktur, og det er ganske alvorlig.

– Dette er en bra vekker for alle fastlegene – at de faktisk har blitt en del av nasjonal infrastruktur. 

Powered by Labrador CMS