KINISK PRAKSIS: Imane Bardan håper forskningen kan føre til retningslinjer for klinisk praksis. Her mellom sine veiledere overlege og post.doc Anna-Birgitte Aga og overlege og post.doc, Eirik Klami Kristianslund. Foto: Nicolas Tourrenc Foto:

KINISK PRAKSIS: Imane Bardan håper forskningen kan føre til retningslinjer for klinisk praksis. Her mellom sine veiledere overlege og post.doc Anna-Birgitte Aga og overlege og post.doc, Eirik Klami Kristianslund. Foto: Nicolas Tourrenc

Foto:

Studie: Voksne med barneleddgikt har god effekt av medisinene

Ny forskning fra Diakonhjemmet sykehus viser at medisinene som brukes i behandling av voksne med barneleddgikt er effektive.

Publisert

Barneleddgikt, juvenil idiopatisk artritt (JIA), er en samlebetegnelse for en gruppe kroniske sykdommer kjennetegnet av leddbetennelse (artritt). For å få diagnosen kreves det at pasienten er under 16 år før symptomdebut. 

Tidligere var det en vanlig oppfatning at de fleste pasientene «vokste sykdommen av seg». Nyere forskning viser at omtrent halvparten har vedvarende aktiv sykdom i voksen alder. 

Det er i dag kjent at JIA kan gi smerter, funksjonsnedsettelser og redusert livskvalitet ved manglende eller ikke-optimal behandling, både i barneårene og i voksen alder. 

Men det har vært forsket lite på voksne med barneleddgikt, og man har ikke hatt forskningsbasertkunnskap effekt av ulike legemidler for pasientgruppen, skriver Diakonhjemmet sykehus i en pressemelding. 

En ny delstudie av NOR-DMARD-studien – the NORwegian Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drug study – har sett på nettopp dette. 

Hovedfunnet er at behandlingseffekten for både metotreksat og TNF-hemmere var like god i begge grupper: Voksne med barneleddgikt (JIA) hadde like god effekt av behandlingen som personer med leddgikt – revmatoid artritt (RA). 

– Bedre kunnskapsgrunnlag for klinisk praksis

Studien undersøkte effekten av de vanligste legemidlene hos voksne med JIA: metotreksat og TNF-hemmere.

Metotreksat er vanligvis det første medikamentet som brukes, mens TNF-hemmer legges til dersom metotreksat ikke har god nok effekt, eller ikke kan brukes på grunn av bivirkninger.

Fordi dette er effektive og veletablerte behandlingsgrupper for leddgikt (RA), ble leddgiktpasienter brukt for å sammenligne hvor god effekten var ved JIA hos voksne.

Studien inkluderte 358 JIA- og 2292 RA-pasienter i TNF-hemmer-gruppen, og 120 JIA- og 2345 RA-pasienter i metotreksat-gruppen fra NOR-DMARD-studien.

Ved kontroll, 3, 6 og 12 måneder etter oppstart av enten TNF-hemmer eller metotreksat, var reduksjonen i sykdomsaktivitet like stor for JIA- og RA-pasienter.

For både TNF-hemmer og metotreksat var det etter 12 måneder ingen forskjell i antall JIA- og RA-pasienter som oppnådde tilnærmet symptomfrihet gjennom remisjon, altså at sykdomsaktiviteten falt til ro.

– Ved å bekrefte at voksne med JIA har god effekt av medikamentene bidrar studien til et bedre kunnskapsgrunnlag for klinisk praksis, sier Bardan i meldingen.

– Viktig med tydelige og kunnskapsbaserte retningslinjer

NOR-DMARD er en longitudinell, observasjonell multisenterstudie som inkluderer fem studiesentre i Norge. 

– Etter at jeg ble kjent med NOR-DMARD-studien ble jeg svært interessert i å finne ut hvordan personer med JIA responderer på medikamenter som brukes i behandlingen av voksne med leddgikt, sier Imane Bardan i pressemeldingen. 

Hun er forskerlinjestudent ved medisinstudiet ved Universitetet i Oslo, og har gjennomført studien delvis ved siden av medisinstudiene sine, og delvis under forskningspermisjon.

Bardan forklarer at det som en følge av lite fokus på voksne pasienter med JIA i revmatologisk forskning, har man ikke samme type retningslinjer for behandlingen av denne pasientgruppen, som man har for eksempelvis barn med JIA eller voksne med RA.

– For å få til den beste behandlingen av pasienter på gruppe- og individnivå, er det viktig med tydelige og kunnskapsbaserte retningslinjer. Resultatene fra denne studien vil forhåpentligvis ta oss ett steg nærmere det, sier hun. 

Powered by Labrador CMS