MÅ SE DE UNGE: Professor Anne Karen Jenum mener leger bør være mer oppmerksomme på type 2-diabetes blant unge. Foto: Julie Kalveland
MÅ SE DE UNGE: Professor Anne Karen Jenum mener leger bør være mer oppmerksomme på type 2-diabetes blant unge. Foto: Julie Kalveland

Britisk studie: Flere unge voksne får type 2-diabetes

– Vi må ta innover oss at diabetesepidemien også rammer dem under 30 år, mener professor Anne Karen Jenum.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

BARCELONA/EASD (Dagens Medisin): Flere unge briter får type 2-diabetes. Det viser en studie som ble presentert og diskutert på den europeiske diabeteskonferansen i Barcelona denne uken. Studien inkluderte 370.000 briter med type 2-diabetes fra 18 til 80 år. Gjennomsnittsalderen var 53 år, men andelen nye tilfeller blant de yngre har økt:

  • I år 2000 var ett av ti nye tilfeller med type 2-diabetes en person i aldersgruppen 18-40 år.
  • I dag er tilsvarende tall ett av åtte tilfeller.

– Det er bekymringsverdig at det er flere unge som får diabetes, sier Anne Karen Jenum, professor ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Tidligere kalte vi det aldersdiabetes, fordi vi kun fant det hos de eldre. Nå finner vi det til og med hos unge under 20 år. De unge er en høyrisikogruppe som bør vies mye mer oppmerksomhet.

En fjerdedel i risikosonen

Studien hadde en gjennomsnittlig oppfølgingstid på syv år. Den yngste aldersgruppen hadde signifikant høyere kroppsmasseindeks (KMI) enn de eldre. Èn av tre i aldersgruppen 18-40 år hadde høyt blodtrykk. To prosent hadde atereosklerotisk kardiovaskulær sykdom og fire prosent hadde kronisk nyresykdom. Nesten en fjerdedel ble definert som i risikosonen for kardiovaskulær sykdom uten forhistorie med atereosklerotisk kardiovaskulær sykdom.

– Overraskende mange under 40 år

Jenum viser til egen forskningsgruppe som jobber med forekomst av type 2-diabetes i Norge.  Arbeidet er knyttet til ROSA-4-studien som inkluderer 11.000 personer med diabetes.

– Det er forsket veldig lite på forekomsten av type 2-diabetes blant unge i Norge, men vi er på vei til å få mer data på det. Vi forventer lignende funn som de britiske forskerne, sier Jenum.

– Det er for tidlig å gå ut med konkrete tall, men vi finner at overraskende mange er under 40 år når de får diagnosen.

Rammer bestemte grupper

Professoren peker på at forskningen viser flere foruroligende tendenser:

– Dødeligheten har gått ned i de eldste aldersgruppene ettersom behandlingen har blitt bedre, men ikke hos de unge.

Komplikasjoner som nyresykdom og hjertesvikt får også større innvirkning på livet til de unge enn de eldre.

– Det vil affisere livet i større grad hvis en pasient får komplikasjoner som ung, enn om komplikasjonene oppstår når pasienten er 70-80 år og har levd lenge. Det er også mye som tyder på at de unge har en mer aggressiv type sykdom, slik at de av den grunn får en raskere, uheldig utvikling og flere komplikasjoner.

Årsaken til at sykdommen er mer aggressiv, er at det er bestemte grupper som får sykdommen, mener Jenum.

– Dette rammer personer med minoritetsbakgrunn, personer med overvekt og større fysiske belastninger.

Mener allmennlegene må få øynene opp

Professoren mener at det er viktig at legene kjenner til utviklingen, og spesielt fastlegene som ofte er dem som møter pasientene først.

– Jeg tror mange leger er sene til å tenke at unge mennesker kan ha fått type 2-diabetes, sånn at andelen kan være høyere. Dette antydes i de engelske studiene, ettersom pasientene har ganske høy Hb1c når de blir diagnostisert, noe det tar tid å utvikle, sier hun.

– Allmennlegene må være mer oppmerksomme på de unge. Vi må å ta innover oss at diabetesepidemien har rammet også dem under 30 år.

Powered by Labrador CMS