- Jeg forventer at det jobbes godt med tiltak for å redusere ventetiden i alle helseforetakene, sier helseminister Bent Høie (H).  Foto:
- Jeg forventer at det jobbes godt med tiltak for å redusere ventetiden i alle helseforetakene, sier helseminister Bent Høie (H). Foto:

Høie: – Ventetiden for barn og unge er for lang

Helseministeren sier han «skjønner at Hofgaard er skuffet for at den gylne regel ikke har blitt oppfylt for psykisk helse». Men han er enig i at lang ventetid for barn kan få store konsekvenser.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Presidenten i Norsk psykologforening, Tor Levin Hofgaard, retter skarp kritikk mot helseminister Bent Høie (H), og sier han mener Den gylne regel så langt fremstår som en politisk bløff.

Les saken her: – Den gylne regel er en politisk bløff

Som kjent gikk Høie til valg på løftet om regelen, som sier at psykisk helsevern og rusbehandling hver for seg skal ha en årlig vekst som er høyere enn vanlig sykehusbehandling. Men ingen av de fire regionale helseforetakene får dette til i psykisk helsevern.

At Den gylne regelen framstår som en bløff, er ikke Høie enig i:

– Jeg mener at Den gylne regel er veldig viktig, fordi reglene i spesialisthelsetjenesten er innrettet slik at somatikk automatisk prioriteres, sier Høie til Dagens Medisin.
– Gjeninnføring av regelen har ført til en betydelig større oppmerksomhet om psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn tidligere. Foreløpige resultater viser en positiv utvikling. Flere av de regionale helseforetakene oppfyller den gylne regel for psykisk helsevern, særlig når det gjelder kostnader og ventetider. Jeg gir meg ikke på dette, sier Høie.

Imidlertid har ingen av de regionale helseforetakene greid å nå alle målene; kostnader, ventetider og poliklinisk aktivitet, som Dagens Medisin skriver.
– Hva tenker du om fagfolkenes beskrivelser av situasjonen de står i nå?

– Jeg har stor forståelse for at fagfolkene står i krevende situasjoner og at det må gjøres tøffe prioriteringer. Dette gjelder på mange områder innenfor sykehusene våre, og slik vil det være i fremtiden også. Vi er nødt til å omstille oss for å sikre en bærekraftig helsetjeneste for framtiden. Samtidig mener jeg at den gylne regel er mulig å oppnå. Vi må se på organiseringen. Jeg vil ta tak i arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Pakkeforløpene skal også bidra til å løse problemene.
– Alle helseforetakene melder om mangel på fagfolk, hvordan tenker du det kan løses? - foruten det nylige tilskuddet til kommunepsykologer.

– Jeg er klar over at det i deler av landet er utfordringer med å få tak i fagfolk innen psykisk helsevern. Tilbakemeldinger fra de regionale helseforetakene i oppfølgingsmøter viser at alle helseforetakene jobber med hvordan de skal bedre tilgangen på fagfolk.

Vil bedre tilgang på personell
– Jeg vil også se nærmere på hvordan vi kan bedre tilgangen på personell. Psykisk helsevern og kompetanse er to av temaene i Nasjonal helse- og sykehusplan som vi jobber med nå. Vi ser blant annet på tilgangen til spesialister, psykologer, psykiater og øvrige fagfolk, i ulike deler av landet og vil vurdere om det er behov for spesielle tiltak.

Bent Høie legger til at han er helt enig med Hofgaard i at ventetiden for barn og unge er for lang, og at lang ventetid kan få store konsekvenser for barn.

– Jeg er derfor særlig opptatt av at vi klarer å få ned ventetidene for dem. Jeg forventer at det jobbes godt med tiltak for å redusere ventetiden i alle helseforetakene. Jeg håper også at pakkeforløpene kan bidra til det. Her er det for eksempel krav til ventetider ved alvorlige lidelser som spiseforstyrrelse og psykose. Ved alvorlige spiseforstyrrelser hos barn og unge og for psykoselidelser, så anbefales det i pakkeforløpene at ventetiden er maksimalt sju dager fra henvisningen er mottatt til første samtale i spesialisthelsetjenesten.

-

Powered by Labrador CMS