STYGT: - Den største og styggeste ulikheten innen helse i Norge, er at mennesker med alvorlige sammensatte lidelser i rus og psykiatri har tjue år kortere levetid enn andre, sa helseminister Bent Høie (H) under Dagens Medisins fagseminar om psykisk helse onsdag ettermiddag. Foto: Vidar Sandnes

– Hadde vi ikke hatt regelen hadde situasjonen vært en annen

Helseminister Bent Høie (H) mener Den gylne regel har forhindret at somatikken har spist for mye av ressursene av psykisk helse og rus.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

LOVISENBERG SYKEHUS, OSLO (Dagens Medisin): Helseminister Bent Høie (H) fortalte på Dagens Medisins fagseminar om psykisk helse onsdag, om regjeringens politikk for psykisk helse og rus.

Han understreket at han ikke synes det er riktig å trekke slutningen om at Den gylne regel ikke fungerer:

–  Den gylne regelen sikret at vi tok vare på psykisk helse- og rusfeltet i en situasjon der opptrappingsplanen var over, og vi visste at de fleste kreftene drar mot vekst i den somatiske helsetjenesten, sa Høie.

–  Dere vet like godt som meg at Den gylne regel kun er oppnådd når det gjelder rus, og ikke for psykisk helse. Mange trekker derfor slutningen at den ikke virker. Jeg er ikke enig i det. Hadde vi ikke hatt denne prioriteringsregelen hadde situasjonen vært en annen. Og kreftene som trekker mot somatikken hadde vært helt annerledes, og de hadde fått større spillerom enn det de har. Jeg er ikke fornøyd med resultatene. Men jeg mener den fungerer som prioriteringsverktøy, særlig når man ser den kraftige veksten i somatikken som er knyttet til dyre kreftlegemidler, blant annet.

Høie trakk også særlig frem pakkeforløpene for rus og psykisk helse.

–  De skal svare til det som er den største og styggeste ulikheten i helse i Norge, nemlig at mennesker med alvorlige sammensatte lidelser i rus og psykiatri har tjue år kortere levetid enn andre – fordi de i mindre grad enn øvrig befolkning får mindre oppfølging for de ulike tilstandene. Det er en stygg ulikhet i vår helsetjenestes evne til å oppfatte disse pasientenes «vanlige» sykdommer, sa Høie.

Powered by Labrador CMS