Vi støtter prosjektlederen i Norwait-prosjektet

Fagrådet har et medansvar som styringsgruppe for studien, og burde ha hatt bedre overvåking av resultatene. Derfor er det urovekkende at prosjektlederen ble anmeldt til Helsetilsynet og politiet, og vi er enig i at det ikke er grunnlag for reaksjoner mot prosjektlederen.

Publisert
Arne Wibe

Innlegg: Arne Wibe, professor ved NTNU og leder av Fagrådet for tarmkreft i Kreftregisteret, på vegne av Fagrådet

FAGRÅDET FOR tarmkreft i Kreftregisteret erkjenner at det har vært brudd på forskningsprotokollen ved rekruttering og oppfølging av flere pasienter i Norwait-prosjektet, og vi beklager at dette har gått ut over enkelte pasienter.

UTILBØRLIG BEHANDLING. Gjennom utallige medieoppslag har fagmiljøet fulgt med på det som vi oppfatter som en utilbørlig behandling av en særdeles kompetent prosjektleder for Norwait-prosjektet.

Vi håper at Helsetilsynets gjennomgang gjør at helsemyndigheter i fremtiden bidrar med nødvendige ressurser til klinisk kreftforskning i Norge

Da verken initiativtakerne eller andre i Fagrådet for tarmkreft tok på seg oppgaven å utarbeide protokoll, søke regional etisk komite om tillatelse til å registrere og samle inn data samt å søke om forskningsmidler, tok vedkommende på seg disse oppgavene – og ble dermed prosjektleder for Norwait.

UROVEKKENDE. Fagrådet godkjente protokollen og støttet oppstart av prosjektet fra 2018. Da det i 2020 ble oppdaget brudd på forskningsprotokollen ved Helse Bergen, ble både dette helseforetaket, prosjektleder og forskningsansvarlig institusjon, meldt til Helsetilsynet og politiet, og Helse Bergen også til Statsforvalteren i Vestland.

Fagrådet har et medansvar som styringsgruppe for studien, blant annet med godkjenning av protokollen, og burde ha hatt bedre overvåking av resultatene. Vi synes derfor det er urovekkende at prosjektlederen ble anmeldt til Helsetilsynet og politiet, og vi støtter Helsetilsynets vurdering om at det ikke er grunnlag for reaksjoner overfor vedkommende.

DET SÆRLIGE ANSVAR? Fagmiljøet ønsker ikke å fraskrive seg ansvar, men viser til de forholdene som er til rådighet for prosjektledere i kliniske studier i dagens helsevesen. Vi håper at Helsetilsynets gjennomgang gjør at helsemyndigheter i fremtiden bidrar med nødvendige ressurser til klinisk kreftforskning i Norge.

Vi ser frem til at norske helseforetak vil ansette personell med særlig ansvar for å promotere, følge opp og kontrollere klinisk forskning. Da først vil helseforetakene tilfredsstille Helsetilsynets vurdering av kravene i lovverket.

Dersom det ikke skjer, hvem vil da ta på seg ansvaret som prosjektleder i kliniske studier?


Ingen øvrig oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS