Vaksinemotstand

Jeg ønsker meg en mer forsonlig holdning overfor berettiget kritikk av medisinsk utøvelse, også vaksiner. Men husk å ta influensavaksinen!

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Andreas Nydal
Andreas Nydal

Kronikk: Andreas Nydal, lege i spesialisering (LIS1) i Gildeskål, allmennpraksis

I ET KLIPP på Facebook har jeg nettopp sett en kjendis sette influensavaksinen.

Lite samler mennesker på tvers av skillelinjer som vaksinesyn. Vaksinemotstandere er alternative, og dersom vaksinemotstanderen er lege, stemples vedkommende som kontroversiell.

TVILEN, IKKE TROEN. Peter C. Gøtzsche, en av grunnleggerne av Cochrane Library, mener at bruken av ordet kontroversielt om slik kritikk er helt bak mål. Han mener det er vitenskapens gjøren og laden å utfordre etablerte sannheter.

Europa-redaktøren i det prestisjetunge amerikanske tidsskriftet Annals of Internal Medicine i USA er for tiden norsk, og redaktør Michael Bretthauer har skrevet at det er tvilen, ikke troen, som er grunnpilaren i medisinsk forskning og klinisk praksis, riktignok i en sak som omhandlet organiseringen av tarmkreftscreening».

VAKSINEMOTSTAND. Faren oppstår selvfølgelig når tvilen blir bevist som grunnløs, men likevel overlever og fører til utbrudd av sykdommer som meslinger og difteri. Vaksinemotstand er likevel et merkelig begrep. Som om vaksiner er en enhetlig størrelse. Er en som ikke vil spise paracet, tablettmotstander? Vaksiner har det fortrinn at de er immune mot kritikk bare i kraft av å være en vaksine.

Cochrane Library er – enn så lenge – en ideell og uavhengig organisasjon som jobber med kunnskapsoppsummering innenfor medisin. En fortrolig kunnskapskilde, enn venn i jungelen av Fake News.

LANGVARIG FEIDE. Nevnte Peter Gøtzsche ble avskjediget av styret i Cochrane den 13. september i år etter en strid som angivelig begynte allerede i 1993. Dette året hadde Gøtzsche presentert en Cochrane-analyse som advarte mot introduksjon av HPV-vaksinen. Mark Wilson, daværende direktør i organisasjonen, mente at Gøtzsche brukte Cochrane-stempelet til å fremme det som åpenbart kun var Gøtzsches personlige mening.

Vaksinemotstandere er alternative, og dersom vaksinemotstanderen er lege, stemples vedkommende som kontroversiell

Feiden mellom de to blusset opp hver gang Gøtzsche kritiserte forskning finansiert av legemiddelindustrien. Han har, i likhet med Bent Høie, omtalt legemiddelindustrien som kjeltringvirksomhet.

BASTION I TRØBBEL. Cochrane har som policy at inntil halvparten av forfatterne bak en kunnskapsoppsummering kan ha økonomiske interesser av utfallet av arbeidet. Gøtzsche har lenge foreslått at ingen av forfatterne skal ha økonomiske interesser av utfallet, men blitt avfeid hver gang.

Avgjørelsen om å sparke Gøtzsche, ble fattet med seks mot fem stemmer, og fire av styremedlemmene trakk seg dagen etter i protest.

Cochrane-senteret i USA er avviklet grunnet frustrasjon over ledelsen, uten at det er klart om det dreier seg om lignende konflikt. En av bastionene innenfor såkalt evidensbasert medisin er i trøbbel. Hvor skal leger og beslutningstakere nå gå for pålitelig beslutningsstøtte?

PROBLEMENE. Evidensbasert medisin har som mål å forankre medisinsk utøvelse i forskning, erfaring og pasientens preferanser. Forskning er gulvet de andre elementene står på, og mye av forskningen er så godt som ubrukelig etter legemiddelindustriens inntog, ifølge flere tidligere redaktører for prestisjetidsskrifter. De fleste angir Big Pharma som hovedproblemet, i form av legemiddelindustriens grep om forskningen.

Dette er riktig nok bare ett av flere problemer som såkalt evidensbasert medisin møter i dag. Den enorme mengden evidens er et annet, hvordan navigere? Særlig i en potensiell post-Cochrane-tid.

FALSKE NYHETER. Også i medisinen gjør Fake News seg gjeldende. Det er faktisk tatt til enda et nivå i form av fake conferences.

Det foregår mindre forskning på kurasjon av sykdommer. Det ser nemlig ut som mye av potensialet for medikamentell behandling er utnyttet, så forskningen dreier seg mer om marginal økning av nytte. For eksempel å senke kolesterol med 0,5 mmol/L med nytt medikament istedenfor 0,4 mmol/L med gammelt medikament.

Ingen gidder å lage antibiotika lenger når du heller kan lage bittelitt bedre kolesterolsenkende midler som har omtrent alle voksne mennesker som marked. Eller blodtrykksmedisiner – nå som over 60 prosent av amerikanere fikk høyt blodtrykk over natten etter lanseringen av nye retningslinjer.

YDMYKHET? Når det gjelder HPV-vaksinen, har den befestet sin plass i befolkningen, kanskje gjennom kulturell forsterkning ved at den innebærer et element av likestillingskamp. Samtidig er det bare produsenten av vaksinen som har sett hele datasettet, ifølge Tom Jefferson ved Oxford Centre for Evidence-Based Medicine. Altså datasettet som ligger til grunn for forskningen på vaksinen og følgelig er dens eksistensgrunnlag. Vaksinen var kimen til konflikten som kulminerte med avskjedigelsen av Peter Gøtzsche, en av fanebærerne for fri og uavhengig forskning.

Evidensbasert medisin er helsepersonells gallionsfigur, en slags forsinket opplysningstid. Den er kanskje ikke i krise, men den opplever store utfordringer. Dette bør avle ydmykhet hos alle vitenskapsutøvere. Jeg ønsker meg en mer forsonlig holdning overfor berettiget kritikk av medisinsk utøvelse, også vaksiner. Men husk å ta influensavaksinen.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 19/2018

Powered by Labrador CMS