Sykehuspersonell må ikke slurve med opplæring

Opplæring er viktig for trygg og sikker bruk av instrumenter – og pasientenes sikkerhet. Manglende oppmøte i forbindelse med opplæring av nøkkelpersonell er sløsing med sykehusets resurser.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Tore Flaatrud, advokat og sekretariatsleder, Lab Norge
ET SYKEHUS I Oslo har feildiagnostisert en lang rekke pasienter fordi sykehuset ikke hadde rengjort analysemaskinen skikkelig mellom hver analyse. Dermed har prøvesvarene blitt gale og har vist at friske pasienter var syke. I det aktuelle tilfellet kom det frem at pasientene skulle ha klamydia. Det hadde de altså ikke.
Sykehuset har opplyst at feilen skyldes at prøvemateriale fra tidligere pasienter fulgte med instrumentet over på nye prøver på grunn av for dårlig rengjøring mellom hver kjøring.
– Dette er leverandørens feil, sa sykehuset. Vi har ikke fått god nok opplæring. Mon det.
KRAV TIL RIKTIG BRUK. Den aktuelle saken kjenner jeg ikke og kan derfor ikke kommentere den. Men helsepersonell skal følge instrumentets manualer for riktig bruk.
Dette følger av forskrift om håndtering av medisinsk utstyr §8 der det blant annet heter: «Virksomheten skal sørge for at brukere av medisinsk utstyr får opplæring slik at de til enhver tid har de nødvendige ferdigheter og kunnskaper om korrekt og sikker bruk, herunder informasjon om farer knyttet til bruk av utstyret og relevante forholdsregler».
Ved levering av nytt utstyr blir det avtalt tid for opplæring, sykehuset kaller inn relevante brukere til avtalt tid, og leverandøren møter opp med sine produktspesialister for å gjennomføre avtalt opplæring.
SLURV. Hva er så leverandørenes erfaring med opplæring av sykehuspersonell? I de verste tilfellene kommer det ingen. Det er heldigvis sjelden.
Men ofte kommer bare noen av dem som skulle ha kommet. Noen kommer for sent, og andre går før opplæringen er ferdig.
Generelt er erfaringen dessverre at det altfor ofte slurves fra helsepersonells side med opplæringen. Ikke alltid, men litt for ofte.
SIKKERHET. Opplæringen av nøkkelpersonell er viktig, for nøkkelpersonell skal lære opp dem som ikke kunne delta i leverandørens opplæring. Det gjelder medarbeidere som ansettes senere, enten det en nye fast ansatte, midlertidig ansatte eller vikarer.
Opplæring er viktig for trygg og sikker bruk av instrumenter. Opplæringen er normalt en del av leveransen, så sykehuset har derfor betalt for den.
Manglende oppmøte er derfor også sløsing med sykehusets resurser. Noen ganger må opplæringen gjøres om igjen av denne grunn. Dette koster tid og penger. Men først og fremst har opplæringen med pasienters sikkerhet å gjøre.
Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS