Regjeringen må redde Helsebiblioteket

Det er i dag et krav om at helsetjenesten skal jobbe kunnskapsbasert. Da må kunnskapen være tilgjengelig.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Veronicha Angell Bergli
Veronicha Angell Bergli

Kronikk: Veronicha Angell Bergli, forbundsleder i Bibliotekarforbundet
Tove Holst Skyer, forbundsleder i Ergoterapeutforbundet
Gerty Lund, forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund
Bent Ronny Mikalsen, Norsk Radiografforbund
Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund

I SNART 15 år har Helsebiblioteket.no gitt alle med norsk IP-adresse gratis tilgang til de viktigste medisinske tidsskriftene i verden. Men om kort tid stenges tilgangen til over 4500 tidsskrifter, deriblant noen av aller de tyngste og viktigste helsefaglige tidsskriftene.

Tove Holst Skyer
Tove Holst Skyer

Det siste, varslede kuttet er ett av mange siden Helsebiblioteket.no ble overført fra Kunnskapssenteret for helsetjenesten til Folkehelseinstituttet (FHI) i 2016.

«Tilgangen til verdens beste medisinske tidsskrifter forsvinner. Hva tenker dere på, Bent Høie og Erna Solberg?» skrev professor i medisin og tidligere direktør i Kunnskapssenteret for helsetjenesten, Magne Nylenna, i Aftenposten 9. desember. Vi lurer på det samme.

IKKE FAGLIG BEGRUNNET. Våre yrkesgrupper, som jobber for å fremme kunnskapsbasert praksis, har opplevd Helsebiblioteket.no som en uvurderlig kilde. Nettstedet representerer etterrettelighet, og tilbyr lik tilgang til forskning.

Det er særlig kommunal helse og omsorgstjeneste og de små helseforetakene som blir taperne når det kuttes i Helsebibliotekets tilbud

De nye, kraftige nedskjæringene gir grunn til å frykte for legitimiteten og fremtiden til tilbudet. FHI legger ikke skjul på at kuttene ikke er faglig begrunnet, men at de kommer som en konsekvens av lite ressurser: «Kuttene vil gi økte kostnader for det offentlige, og begrenset tilgang til kunnskap for helsepersonell,» sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg til Dagens Medisin 7. desember. Helsebiblioteket.no er også svært utsatt for varierende valutakurser i et internasjonalt forlagsmarked.

FINNES IKKE TILSVARENDE. Det er særlig kommunal helse og omsorgstjeneste og de små helseforetakene som blir taperne når det kuttes i Helsebibliotekets tilbud, og det er allerede godt kjent at det er for lite forskning i primærhelsetjenesten.

Helsebiblioteket.no har sikret at kunnskapsressursene helsesektoren trenger blir formidlet på et offentlig nettsted som er skreddersydd for målgruppen. Tilbudet har gjort Helse-Norge mindre avhengig av varierende budsjetter, og det finnes ingen andre tilsvarende åpne, digitale kunnskapskilder som kan erstatte Helsebiblioteket verken i helse- eller biblioteksektoren.

INFORMASJON ER LIVSVIKTIG. Det er alvorlig at manglende finansiering rammer helsepersonells gratistilgang til kvalitetssikret kunnskap og helseinformasjon. Vi mener derfor at regjeringen må redde tilbudet før det er for sent. Det siste året har lært oss at god informasjon om helse er livsviktig. Vi anbefaler på det sterkeste at regjeringen fullfinansierer Helsebiblioteket.no over statsbudsjettet.

Ifølge FHI vil en videreføring av tilbudet på et fullverdig nivå kreve en årlig bevilgning på i overkant av 15 millioner kroner. Dette er en lav pris å betale for et tilbud som vil lønne seg økonomisk, og som bidrar til å sikre kunnskapsbasert praksis og like muligheter i Helse-Norge.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS