På tide å utløse nødalarmen for verdens helse

Som leger er vi moralsk forpliktet til å ivareta våre pasienters helse. Da har vi også ansvar for å si fra når våre pasienter er i fare. Vi kan ikke lenger stå tause og se på at det gjøres altfor lite med de menneskeskapte klimaendringene.

Publisert
Knut Mork Skagen
Knut Mork Skagen

Innlegg: Knut Mork Skagen, styreleder for Legenes klimaaksjon
Ruth Lindstad Eig, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
* på vegne av 180 helsearbeidere

Ruth Lindstad Eig
Ruth Lindstad Eig

VERDENS FORSKERE er klare i talen: Menneskeskapte klimaendringer er et faktum. Begrenser vi ikke den globale temperaturøkningen til 1,5 grad, vil det få enorme konsekvenser for oss alle.

Likevel er vi på vei mot 2,8 graders oppvarming, og vi gjør ikke stort for å endre kurs.

Se ogsåInnsatsen for klima og helse må skjerpes, statsråd Kjerkol

Samfunnet må planlegge for klimakrisens helsekonsekvenser i alle ledd, på en måte som ivaretar de svake og sårbare iblant oss

EN HELSEKRISE. Klimakrisen er en helsekrise. Fremtidens værmelding er velkjent; villere, varmere, våtere. Færre er klar over at klimakrisen også er vår tids største helsetrussel: Økt temperatur og hetebølger gir flere syke og døde av hjerte- og karlidelser. Sykdommer som tidligere var begrenset til tropene spres – og som snart kan være hos oss.

Over halvparten av alle infeksjonssykdommer kan forverres av klimaendringer. Hetebølger og skogbranner forverrer luftkvaliteten og øker dødeligheten av luftveislidelser. Mat- og vannsikkerheten trues både nasjonalt og internasjonalt. Ekstremvær, tvungen migrasjon, økt konfliktnivå og tap av levebrød gir voldsom belastning på psykisk helse, i tillegg til den fysiske.

Hvordan det vil se ut i 2100 hvis vi ikke makter å snu utviklingen, tør vi knapt å tenke på.

VÅRT MORALSKE ANSVAR. Som leger er vi moralsk forpliktet til å ivareta våre pasienters helse. Da har vi også ansvar for å si fra når våre pasienter er i fare. Vi kan ikke lenger stå tause og se på at det gjøres altfor lite, altfor sakte.

Verdens helseorganisasjon (WHO), Verdens legeforening (WMA) og nesten 200 andre helseorganisasjoner etterlyser nå en internasjonal avtale for å regulere fossil utvinning og infrastruktur, en såkalt ikke-spredningsavtale for fossilt brensel.

Se også: Ta tak i klimakrisen!

UTLØS ALARMEN! Drastiske tiltak må iverksettes umiddelbart for å kutte klimagassutslipp. Dette innebærer stans i oljeleting, nødvendige økonomiske bidrag fra høyinntektsland til lavinntaksland, og en rettferdig omstilling fra fossil industri. Samfunnet må også planlegge for klimakrisens helsekonsekvenser i alle ledd, på en måte som ivaretar de svake og sårbare iblant oss.

Det er på tide å utløse nødalarmen.

* Tilleggsinformasjon: Dette innlegget er signert av følgende 180 helsearbeidere:
Bjarne N Marcussen, Elisabeth Tran, Emma Løvaas Akyeampong, Sindre Petersen, Tom Sundar, Lisbet Sviland, Lasse Pihlstrøm, Lisa Hatland, Linn Okkenhaug Getz, Tanita Kulow, Ernst Kristian Rødland, Guri Falch, Carsten Tjell, Øystein Furnes, Tor Holte, John Gunnar Mæland, Kathrine Holth Schaathun, Kari Nutti Stidal Øystese, Anne kveim Lie, Knut Erling Moksnes, Cecilia Carstedt, Guro Steine Letting, Jan Ivar Røssberg, Marianne Rønneberg, Ellen Rygh, Knut Mork Skagen, Sigrun Skaar Holme, Jon Narvestad, Mari Baardseth, Helga M. Brøgger, Ola Løkken Nordrum, Maiken Talsæter, Alf Martin Haraldsen, Anne Kristine Bergem, Margit Torsvik Baltzersen, Sigrid Lima, Nina Kjenstadbakk-Steinkjer, Signe Flottorp, Audun Irgens, Elizabeth Anna Kimbell, Erik Sveberg Dietrichs, Hege Melby Frøen, Regine Vågenes Ulvund, Lars Tveit, Kristin Hestmann Vinjerui, Jannikken Bømvik-Fejzic, Katinka Farbrot, Maren Bødtker-Lenthall, Mathilde Hamre, Maria Brørvik, Albertine Kildahl Stavland, Ståle Sagabråten, Hilde Heiro, Anna Bjerre, Ylva Dahle, Sigurd Høye, Kjell-Arne Helgebostad, Augusta Horn Welle-Strand, Irena Jakopanec, Ane Brandtzæg Næss, Line Sommerfeldt, Olaf Kleinau, Trine Bjørner, Ragnhild Leine, Tomine Selås, Miert Lindboe, Marie Fossen Nordal, Nahid Momand, Ritika Sharma, Lise Røisland, Karla Fyllingsnes, Ragnhild Misje, Christina Ballke, Gunhild Alvik Nyborg, Christine Marie Teigen, Cathrine N. Eftang, Tuva Kolstad Hertzberg, Anne Tvedten, Kjetil Klungre, John-Thomas Michelet, Sara Soraya Eriksen, Hanne Romundset, Jenny Moe, Mildrid Ullerud, Peter Gravgaard, Anine Lie, Torunn Søland, Tone Bruun, Matilla Færevåg Berger, Sivi E. Haugen Rosendahl, Henriette Vaage Valen, Alexander Løvdahl, Olav Søvik, Astrid Rem, Maya Olaisen, Avishan Emami, Matilde Midtlin Eriksen, Kristine Moe Fjeseth, Ingeborg Johannessen, Mia Cecilie Medlie, Ingvild Løvaas, Linnea Leikvoll, Lorentze Fjøsne, Hanne Loe Kibsgaard, Carolin Lenk, Johanne Rakner, Astrid Eri-Montsma, Ane Finbråten, Hilde Hørthe, Maja Erke, Eva Brekke, Karine Nordstrand, Hedda Garberg, Håvard Austbø Omdahl, Dyveke Hatling, Elise Herland, Barbro Monefeldt, Line Tveit, Marit Hellebostad, Christian Borgen Lindstad, Anders Bærheim, Jonill Margrethe Fjellheim Knapp, Johan Schanche, Annicken Taranrød, Søren Bjerre, Maren Haukaas Myhre, Linn Nybråten Tjønsø, Maren Baarlid, Hilda Pernille Nordby, Kari Tuseth, Trygve Ernstsen, Mariell Ryssdal, Hanne Clausen, Ketil Størdal, Hanne Valeur, Ingvild Kindem, Kirsten Osen, Svein Gjelstad, Lotte Sverresson, Trond Heir, Per Helge Måseide, Lisa Skoglund, Siri Synnøve Bech, Sofia Lando Skaatun, Hallvard Furholt Moen, Ellen Lynghei, Lars Mejdell Hektoen, Ragnhild Strand, Ellen Nydal Eide, Anna Lihagen, Hanna Moldeklev Føsund, Petter Dølvik, Håvard Søndenå, Sofie Hagestande, Irene Slagstad, Jenny Rolland, Robert Pedersen, Kine Skogland, Wenche Thorstensen, Petter Solheim, Julie Nossen, Cecilie Bergo, Kristian Heldal Heldal, Tanja Tomasevic, Emilia Børhaug, Olav Vatnem-Dankel, Torunn Bjerve Eide, Joost Van wijchen, Kathinka Campbell, Marit Teigen Hauge, Stine Grønseth, Tom Gunnar Rise, Christina Masson, Elise Orvedal Leiten, Kristin Alise Jakobsen, Joy Buikema Fjærtoft, Thea Leine Simenrud, Christoffer Jonsrud, Betty Pettersen, Live Helbæk, Anna Helleland og Kristoffer Bø.

Powered by Labrador CMS