Nasjonalt anbud kan frata stomiopererte utstyr de trenger

Et nasjonalt anbud vil medføre at pasienten må tilpasses stomiutstyret, i stedet for at utstyret tilpasses pasienten. Vi vil på det sterkeste oppfordre til at det nasjonale anbudet stoppes: Stomiopererte må få det utstyret de trenger.

Publisert
Vigdis Dagsland

Innlegg: Vigdis Dagsland, stomi-/kontinenssykepleier og faggruppeleder i faggruppen Norsk sykepleierforbunds faggruppe for sykepleiere i stomi- og kontinensomsorg (SiSK)

Å FÅ EN alvorlig diagnose som medfører operasjon og anleggelse av stomi – utlagt tarm – kan forandre tilværelsen totalt. En kroppsfunksjon man tidligere hadde full kontroll over, endres ved at man i stedet må benytte en stomipose.

Man blir engstelig for lukt, lyd og lekkasje, noe som kan få innvirkning på både selvbildet og selvfølelsen.

INNSKRENKING. Heldigvis har vi i Norge et stort og variert sortiment med stomiutstyr som den stomiopererte kan få på blå resept. Utstyr som kan tilpasses individet slik at det fungerer best mulig for den enkelte. Dette gjelder imidlertid etter at den stomiopererte har kommet ut av sykehuset. Når det gjelder utvalget av stomiutstyret som kan tilbys inneliggende pasienter, kan dette i fremtiden endre seg dramatisk.

Dette kan umulig være kostnadsbesparende

Det offentlige har sendt signaler om at tilgjengelig stomiutstyr, på samtlige sykehus i Norge, skal ut på et nasjonalt anbud. Dette innebærer en konkurranseutsetting der de rimeligste produktene fortrinnsvis skal velges, og da i et begrenset antall varianter. Dette kan føre til at pasientene kun kan få veiledning og informasjon om det utvalgte utstyret, og ikke om det utstyret som kunne ha passet best til akkurat deres stomi og deres kropp.

FORSKJELLENE. Det finnes tre stomityper som skiller ut helt ulike kroppssekreter, fra flytende vandig til tykt grøtet innhold. Innhold som på forskjellig vis kan bryte ned huden, og som krever ulike posetyper. I tillegg er mennesker som får stomi, ekstremt forskjellige –fra premature til 100-åringer.

Dette krever enda flere forskjellige varianter av stomibandasje. Man må ha:

  • tilgjengelig utstyr med klebeflater som passer den enkeltes mage, folder og hud,
  • utstyr som passer den enkeltes behov, fra små poser med figurer på til barn, sorte poser til ungdom, poser som er enkle å håndtere for eldre, og
  • utstyr for den som skal leve et rolig liv, men også til den som skal tilbake i jobben som snekker og hobbyen med fjellklatring.

LIVSKVALITET I FARE. Med et nasjonalt anbud og begrenset utvalg av produkter risikerer vi at dette er forhold det ikke kan tas hensyn til. Nyopererte pasienter kan risikere at det i sykehusets stomiutstyrssortiment ikke finnes produkter som passer for akkurat deres stomi, deres hud, deres motorikk – og deres mulighet til å kunne mestre stomistellet selvstendig. Et nasjonalt anbud vil medføre at pasienten må tilpasses stomiutstyret, i stedet for at utstyret tilpasses pasienten.

For helsevesenet kan større forbruk av utstyr, forlenget liggetid og reinnleggelser bli konsekvensen, noe som kan komme til å medføre betydelige ekstrakostnader. For pasientene kan det i ytterste konsekvens få betydning for livskvalitet, og ha innvirkning på både fysisk, psykisk og sosialt funksjonsnivå. Dette kan umulig være kostnadsbesparende.

PASIENTEN FØRST! Pasientens behov må alltid komme før økonomiske og organisatoriske behov i helsetjenesten. En samlet bransje med fagpersoner, leverandører og brukere kjemper nå en kamp for pasientene mot et nasjonalt anbud på stomiutstyr.

Viktigheten av bred kunnskap om, og tilgang til et variert stomiutstyrssortiment, er betingelsen for en god veiledning i en tidlig fase for pasienter som trenger hjelp til mestring i en livssituasjon som oppleves krevende. Et korrekt og veltilpasset stomiutstyr kan gi reduksjon i fysiske og psykiske utfordringer med mestring i fokus, noe som er økonomisk og sosialt besparende for både pasient, tjenestetilbyder, produktutviklere og samfunn.

STOPP ANBUDET! Vi vil på det sterkeste oppfordre til at det nasjonale anbudet stoppes. I stedet bør de enkelte helseforetakene få gjennomføre utvelgelsen av stomiutstyr selv. Anskaffelsesprosessen kan da tilpasses de enkeltes behov, hvor fagpersoners vurdering av hva som trengs lokalt, blir avgjørende. De enkelte sykehusavdelingene får tilgjengelig utstyr som muliggjør et kvalitetsmessig godt helsetilbud, og valgene blir tilpasset de ulike pasientgruppenes behov.

Stomiopererte må få det utstyret de trenger. One size doesn´t fit all.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS