Med kompetanse i front

Albueskader- og lidelser rammer nordmenn i en relativ stor skala. Skadene kan ofte være utfordrende å behandle, og for noen pasienter kan senskader gi tap av funksjon og helse.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Emil Eirik Kvernberg Thomassen
Emil Eirik Kvernberg Thomassen

UNGE STEMMER-KOMMENTAREN: Emil Eirik Kvernberg Thomassen, fysioterapeut i Nasjonal Kompetansetjeneste for albuekirurgi og Oslo universitetssykehus (OUS), avd. Storgata

ALBUELEDDET BLIR i mange tilfeller omtalt som «Det glemte leddet»: Et komplisert og sensitivt ledd med en viktig funksjon for bruk av arm og hånd. Et ledd som i forskning ofte havner i skyggen av knær og skuldre.

For noen pasienter er det å måtte leve med begrenset funksjon på grunn skade i albuen, dessverre en realitet, og i enkelte tilfeller er veien til fagfolk med kompetanse lenger enn for andre.

KOMPETANSEFORMIDLING. Kompetansen på hvordan man skal behandle albuepasienter, er der, men den er ofte sentralisert til større byer med spesialiserte fagmiljøer.

Det er nettopp forvaltningen av denne kompetansen jeg og mine kolleger jobber med til daglig. Gjennom kursing, samling av nettverk, fagmøter og deltakelse i forskning er målet å sikre pasienter i hele Norge god behandling.

UTFORDRINGER. Det langstrakte landet Norge gjør ikke bare reiseveien krevende for pasientene, det kan også være et hinder for kompetanseutveksling. Ikke minst er det kombinert med travle hverdager for klinikere problematisk og få tiden til å strekke til. Imidlertid har videomøter i kjølvannet av covid-19 gjort hindrene mindre.

Rehabiliteringen etter skade og kirurgi er ofte langvarig. God kommunikasjon mellom ortoped og fysioterapeut er essensielt for å gjennomføre en trygg og god rehabilitering: Ikke minst hvor viktig det er med god informasjonsutveksling mellom sykehus og behandlere i kommune for å gi pasientene den kontinuiteten som trengs for å sikre et best mulig behandlingsforløp.

Det er betryggende at vi har solide kompetansetjenester og -senter i Norge som er med på å sikre likeverdig og kompetent helsehjelp

KOMPETENT HELSEHJELP. For pasientene i Norge er likeverdig behandling, til tross for prevalens og geografi, både lovpålagt og uhyre viktig sett fra et større samfunnsperspektiv. For å sikre dette er det behov for gode kompeansetjenester som samler nettverk, taler pasientens sak og bidrar til forskning og mer kunnskap. På den måten er betingelsene for en faglig konsensus for optimal diagnostikk og behandling styrket.

Det er betryggende å vite at vi har solide kompetansetjenester og -senter i Norge som er med på å sikre likeverdig og kompetent helsehjelp.


Dagens Medisin 18/2020, fra Kronikk og debattseksjonen

Powered by Labrador CMS