Farmasøyt + lege = sant

Legen kan trygt overlate pasienten til oss i apotek, i forvissning om at det er helsefaglige råd som følger legemiddelpakningen, og ikke humbug. Det gagner ingen, og i hvert fall ikke pasienten, at farmasøyter og leger mistenkeliggjør hverandres faglighet og integritet.

Publisert
Hilde Ariansen
Hilde Ariansen

Innlegg: Hilde Ariansen, seniorrådgiver i Apotekforeningen
Marwa Hadi, apoteker ved Apotek 1 Eidsvoll verk
Laila Østrem, apoteker ved Vitusapotek Mariero
Barbro Gullvåg, apoteker ved Boots apotek, Lade Torg

VI BLE GANSKE paffe da vi leste at en lege – og ansatt ved FHI – kan spørre om fastlegene kan stole på farmasøyter i apotek. Legen som spør, Tor Atle Rosness, svarer ikke direkte på spørsmålet selv, så vi skal hjelpe ham: Selvsagt kan fastlegene og pasientene stole på apotekfarmasøytene.

Farmasøyter er autorisert helsepersonell, og er dermed underlagt de samme kravene til forsvarlig yrkesutøvelse som leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Alle som jobber i apotek, enten de er apotekteknikere eller farmasøyter, skal følge helsepersonelloven.

ANSVARLIGHET. I apoteket tar vi dette ansvaret på alvor enten vi gir råd til en kunde eller en pasient. Yter vi helsehjelp, er det en pasient vi står overfor. Gir vi standardiserte råd eller veiledning, eller bare selger et plaster, er det en kunde vi har med å gjøre. Vi har også respekt for at ikke alle pasienter ønsker merkelappen «pasient».

Daglig leverer apotekene ut flere hundre tusen legemiddelpakninger – etter en nøyaktig og samvittighetsfull kontroll. Og ringer legen når det oppstår tvil om noe

Når pasienten kommer til apoteket, skjer det ikke en forvandling til et mersalgsobjekt. Legen kan trygt overlate pasienten til oss i apotek, i forvissning om at det er helsefaglige råd som følger legemiddelpakningen, og ikke humbug. Vi er opptatt av å forsterke den informasjonen legen har gitt om legemiddelbruken, og å oppklare eventuell tvil, misforståelser eller spørsmål pasienten har. Det gjør vi blant annet i veiledningstjenesten Medisinstart, som ikke er en tradisjonell legeoppgave, men snarere en utvidelse av farmasøytens oppgaver.

SAMVITTIGHETSFULLT. Daglig leverer apotekene ut et par hundre tusen legemiddelpakninger, etter en nøyaktig og samvittighetsfull kontroll. Vi ringer legen når det oppstår tvil om noe. Vår erfaring er at legene i all hovedsak setter pris på kontakten, til beste for pasienten.

Så er det også åpenbart for alle at vi selger annet enn reseptlegemidler i apotek. Vi selger stort sett reseptfrie legemidler, helserelaterte produkter og varer som de fleste forbinder med apotek. Vi som driver og jobber i apotek, opplever stort sett takknemlighet når kunden – for da er de kunder – får kvalifiserte råd om kosttilskudd, hygiene- eller hudprodukter.

FELLES INNSATS. Det gagner ingen, og i hvert fall ikke pasienten, at farmasøyter og leger mistenkeliggjør hverandres faglighet og integritet. Det er ingen grunn til å mistenkeliggjøre hele legestanden, selv om det åpenbart finnes enkelt-leger som er mer opptatt av innholdet i lommeboken enn av innholdet i Legemiddelhåndboken.

Farmasøyter og fastleger utfyller hverandre i primærhelsetjenesten. Pasienten finner fint veien frem til meg i resepturen, og veien tilbake til legen, når det trengs. Sammen kan vi bidra til at pasienten får den legemiddelbehandlingen som gjør eller holder dem friske.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS