Dør på grunn av kompetansemangel

Eldre dør i eldreomsorgen fordi ansatte mangler rett kompetanse. Dette kan ikke fortsette.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Silje B. Eikemo
Silje B. Eikemo

Kronikk: Silje B. Eikemo, leder for helse og omsorg, Stiftelsen Verdighetsenteret i Bergen

VERDIGHETSENTERET FÅR kontinuerlig henvendelser fra fortvilte pårørende og ansatte som forteller om uverdig behandling av våre sårbare gamle. Historiene vi får fortalt, er tilsvarende nyhetssakene som til stadighet rulles frem i mediene.

Vi må unngå at våre sårbare gamle blir behandlet som kasteballer mellom sykehjem og sykehus. Mange dør under uverdige forhold, for eksempel i et akuttmottak, med masse medisinsk teknisk utstyr på seg, ukjent personalet, ukjente omgivelser og uten at de pårørende er til stede og får tatt farvel.

Les også: Må flere dø av sult i norsk helsevesen?

FATALE KONSEKVENSER. En sentral målsetting for Verdighetsenteret er å unngå unødige og krenkende sykehusinnleggelser for disse pasientene. Sårbare gamle tåler dårlig å bli flyttet på, og det beste for dem er at de får behandlingen der de er. Helsemyndighetene må øke kompetansen til de ansatte i eldreomsorgen for å få dette til.

Det sier seg selv at dersom Olav på 90 skrives ut til sykehjemmet med sondeernæring etter et hjerneslag, må de ansatte ha kompetanse til å gi sondemat på pumpe – og ha kunnskap om at sonden ligger korrekt plassert mens infusjonen av sondematen pågår. Har de ikke denne kunnskapen, kan det få fatale konsekvenser. Olav kan bli hasteinnlagt på sykehus og i verste fall dø. Dette er bare ett av utallige eksempler.

Vi må unngå unødige og krenkende innleggelser. Sårbare, gamle tåler dårlig å bli flyttet på, og bør få behandlingen der de er. Vi forventer at du ser det enorme behovet for akuttmedisinsk kompetanse i eldreomsorgen, Bent Høie

KOMPETANSEN MÅ HEVES! Verdighetsenteret har siden oppstart av etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg i 2017 opplevd en enorm interesse. I løpet av tre år har over 400 helsearbeidere fra hele landet gjennomført denne utdanningen i Bergen.

Verdighetsenteret har tidligere kritisert myndighetene for å satse for lite på kompetanseheving. Slik det er nå, er det i stor grad sykepleierne, helsefagarbeidere og vernepleiere som betaler for samhandlingsreformen. De tar ut ferie, permisjon uten lønn og betaler selv for å gå på etterutdanningen og øke kompetansen sin.

Slik kan vi ikke ha det.

KOMPETANSE-ETTERSPØRSEL. I januar 2020 gjennomførte vi for første gang hele Akuttmedisinsk eldreomsorg i Nord-Norge. Deltakernes tilbakemelding var overveldende.

Dagsrevyen var til stede og laget en nyhetssak om dette. Etter nyhetsinnslaget har vi mottatt en tsunami av henvendelser fra kommuner som ønsker å heve kompetansen til sine ansatte innen fagfeltet.

Verdighetsenteret er en ideell stiftelse og et nasjonalt kompetansesenter, og finansieres hovedsakelig over statsbudsjettet. Nå ønsker vi å imøtekomme den enorme etterspørselen etter akuttkompetanse.

Vi ser det er et særlig stort behov i distriktene, hvor det er lange avstander til nærmeste sykehus.

TÅLER DU MER, HØIE? Verdighetsenteret frykter at dette bare er toppen av isfjellet. De stadige henvendelsene og medieoppslagene om uverdig behandling taler for dette.

Vi har hatt en rekke besøk av helse- og eldreministre hvor vi har fortalt om det enorme behovet ute i kommunene for denne type kompetanse. Nå er dvaletiden over. Det er på tide å våkne, kjære helseminister Bent Høie! Du åpnet etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg i 2017. Nå forventer vi at du ser det enorme behovet for akuttmedisinsk kompetanse i eldreomsorgen.

Vi tåler ikke flere historier om manglende og uverdig behandling av våre sårbare gamle. Tåler du?

Ingen oppgitte interessekonflikter

Dagens Medisin 03/2020, fra Kronikk og debatt-seksjonen

Powered by Labrador CMS